torsdag den 17. august 2017

How Jewelry Can Style Up Any Outfit

Hey friends! I've done sponsored content before, but sometimes a cause is great enough to talk about without getting paid for it. I was recently contacted by AUrate, a jewelry store and online shop located in New York that with selling high quality jewelry also does something for a greater cause; education. With every piece sold they donate a book to an economically underprivileged child, they're motivated by the belief of empowering women and education through fashion.
I couldn't agree more and even though I don't talk about it often then I do truly believe that jewelry is an important part of an outfit. Their newest collection, 'Summer Must-haves', is filled with simple but easy to style jewelry for anybody new to wearing jewelry but also for people needing something for a everyday look or a fancy dress. 


Hej venner! Jeg har lavet sponsoreret opslag før, men nogengange er sagen god nok til at man ikke behøves betaling for at snakke om det. Jeg blev fornyligt kontaktet af AUrate, en smykkebutik og online shop som befinder sig i New York som sælger højkvalitets smykker, men også gør noget for en større sag; uddannelse. For hvert smykke der bliver solgt donerer de en bog til et økonomisk svagt barn, de er motiveret af troen om at styrke kvinder og uddannelse igennem mode.
Jeg kunne ikke være mere enig, og selvom jeg ikke snakker meget om det, så tror jeg inderligt på at smykker er en vigtig del af et outfit. Deres nyeste kollektion, 'Summer Must-haves', er fyldt med simple smykker, men smykker som er nemme at syle for enhver som er ny indenfor dette emne, men også for folk som har brug for noget nyt til at hverdags look eller en fancy kjole.Like said I'm not payed to mention any of this, but in my search of something new to wear with my basic or not so basic outfits I find that a simple ring or necklace might be just the item I'm searching for. The new collection is really simple but has still managed to make a statement if you give it time and place to shine. 


Som sagt er jeg ikke betalt for at nævne noget af det her, men i min søgning efter nogle nye smykker til mine basale eller ikke så basale outfits, synes jeg at en simpel ring eller halskæde nok er lige det jeg leder efter. Den nye kollektion er meget simpel, men har stadig formået at lave et statement hvis du giver det tid og plads til at skinne. I always try to make my hardware on bags and shoes match my jewelry so lately I've been in the need of something gold but still simple. I definitely think that the following necklaces would be so adorable to an outfit with gold hardware and you need something to pimp up the look. Thank you so much for reading along and I will soon have a new post up.


Jeg prøver altid at få metallet på tasker og sko til at matche mine smykker, så på det seneste har jeg manglet noget guld, men stadig simpelt. Jeg mener helt klart at de følgende halskæder ville være så søde til et outfit med guld detajler hvor du har brug for noget til at pynte lidt på looket. Tak for at læse med, og jeg vil snart være tilbage med et nyt opslag. tirsdag den 15. august 2017

How I Style Culottes (video)

Hi loves! I love my culottes pants, the loose fit of the pants but tight waist that manages to embrace my slim waist I somehow find that quite flattering, but also comfortable. So I've been wearing culottes quite a lot recently and even though I own a few pairs I keep on trying on new ones whenever I'm out shopping. 
Culottes can be a quite hard piece to style if you're not used to the loosefit pant style, but also if you want to make your look more edgy or exciting. I like to play around with my outfits and style and I've come up with a few stable looks but twist it every once in a while. With these culottes it has been quite fun to try out a lot of different looks and come up with new ideas. 
I explain all of this in more detail in the video and show a few looks with culottes that I love and have been wearing a lot and will wear a lot.


Hej elskede! Jeg elsker mine culottes bukser, det løse snit buksen har, men stadig en stram talje som omfavner min tynde talje, finder jeg på en måde flatterende, men også behagelig. Så jeg har haft culottes på en del på det seneste, og selvom jeg ejer et par stykker, prøver jeg altid nye på, når jeg er ude og shoppe.
Culottes kan være en svær ting at style hvis du ikke er vant til den løse buksestil, men også hvis du ønsker at gøre looket mere skævt eller spændende. Jeg kan godt lide at lege med mine oufits og stil, og jeg har fundet på et par faste looks, men ændrer det lidt en gang imellem. Med de her culottes har det været ret sjovt at prøve en masse forskellige looks og komme på nye ideer.
Jeg forklarer alt det her og meget mere i videoen, og viser et par looks med culottes som jeg elsker og har haft meget på på det seneste og vil i fremtiden.søndag den 13. august 2017

Books I Read This Summer | Bøger Som Jeg Har Læst Denne Sommer

Hey sweeties! As always I haven't read as much as I wanted to this summer, but I've managed to get through a few great and less great books anyway. If you're looking for something new to read then try and read the review I made to each book and it might or might not be the book you're looking for. If you have any recommendations then I would love to know of those too! 


Hej svesker! Som altid har jeg ikke læst lige så meget som jeg gerne ville denne sommer, men jeg har formået at komme igennem et par gode og ikke så gode bøger. Hvis du leder efter noget nyt at læse, så prøv at læse anmeldelserne jeg har lavet til hver bog og det er måske, eller måske ikke, den bog du leder efter. Hvis du har nogen anbefalinger, så ville jeg elske at kende til dem!


Ten Things I've Learned About Love - Sarah Butler

You're probably already sighting over the fact that it's yet another love story that gets hyped. But I found this love story very different from the other ones cause it's no cliché heterosexual couple that meet, face some troubles and end up together. This is a story about love for family and so much more which I think is what really caught me.
Can be found here.


Du sukker sikkert allerede over det faktum at endnu en kærlighedshistorie bliver hyped. Men jeg fandt denne kærlighedshistorie meget anderledes fra de andre, for det er ikke noget cliché heteroseksuelt par som mødes, møder nogle problemer og ender sammen. Det er en historie om kærlighed til familie og så meget mere, hvilket virkelig ramte mig.
Kan findes her.


Hex Hall 2 - Rachel Hawkins

I read the first one a couple of years ago and quite liked it. Now after reading the second one in the series I'm not so sure anymore, cause like said it was a couple of years ago and I know that I would have loved the second one just as much back then, but not now. It was fine, but too cliché and predicable for me, not that I don't love a good cliché, but the style of writing put me of, sorry...
Can be found here


Jeg læste den første for et par år siden og kunne godt lide den. Nu efter at have læst den anden i serien er jeg ikke så sikker længere, for som sagt så er det et par år siden nu, og jeg ved, at jeg ville have elsket den anden lige så meget dengang, men ikke nu. Den var fin, men fór cliché og forudsigelig for mig, ikke at jeg ikke elsker en god cliché, men skrivestilen tiltalte mig ikke, undskyld...
Kan findes her.


Looking For Alaska - John Green

Talking about clichés, one author I can't get over is John Green, I've read several of his books so far and they've all got me so attached. The honesty of his style of writing is lovely and paired with funny, interesting characters and a exciting story then I'm going to recommend yet another John Green book.
Can be found here


Når man snakker om clichéer, en forfatter som jeg ikke kan komme over er John Green. Jeg har læst samtlige af hans bøger indtil videre, og de har alle fanget mig. Ærligheden i hans skrivestil er elskværdig og sammensat med sjove, interessante karakterer og en spændende historie, så anbefaler jeg endnu en John Green bog.
Kan findes her.


Magnus Chase - Rick Riordan

I've been quite a fan of Rick Riordans books for some time now, I fell in love with the Percy Jackson-series the moment I read the first page. So of course I had to read Magnus Chase as well. This time in an universe with all the Norse gods which I, as a Dane, find even funnier. Even though the story reminds me a lot of the Percy Jackson series then it doesn't change the fact that I love the funny stories made by Rick Riordan. 
Can be found here.


Jeg har været en fan af Rick Riordans bøger et stykke tid nu, jeg forelskede mig i Percy Jackson-serien fra første side af. Så selvfølgelig skulle jeg også læse Magnus Chase. Denne gang i et univers med alle de Nordiske guder hvilket jeg, som en dansker, fandt endnu sjovere. Selvom historien minder mig meget om Percy Jackson serien så ændrer det ikke på at jeg elsker de sjove historier skrevet af Rick Riordan.
Kan findes her

onsdag den 9. august 2017

First Day Of School | Første Skoledag

Hey sweeties! My first day of school started out with me not being able to fall asleep the night before, ending up moving my clock for the next morning forward over and over again until I could just forget that I would have time for a morning workout. To my luck I still had the chance to book myself in for a zumba class later on the day, but I still woke up feeling quite tired after wakening up in the middle of the night as I've done quite a lot recently.
I just tried to start of my routine like usual anyway, and I've made several posts on exactly what my morning routine looked liked before whether or not I'm working out


Hej svesker! Min første skoledag startede med at jeg ikke kunne falde i søvn aftenen før, så jeg endte med at rykke min alarm til næste dag fremad igen og igen, indtil at jeg kunne glemme alt om at have tid til at træne om morgenen. Heldigt for mig havde jeg stadig muligheden for at booke mig ind på et zumba hold senere på dagen, men jeg vågnede stadig op og følte mig ret træt efter at have vågnet op midt om natten, som jeg har gjort en del på det seneste.
Jeg prøvede at begynde min rutine som normalt alligevel, og jeg har lavet samtlige opslag om hvordan min morgen rutine så ud, om det er med en træning eller ej. 
So I managed to get up and get myself going and work out a nice makeup look that would go along with the clothing I decided to wear. So I'm wearing the dress that I showed in my last lookbook as well just styled with something a bit different cause the morning inside were a bit chill. 


Så jeg formåede at stå op og få mig selv igang og lægge en fin makeup som ville passe godt med det tøj jeg besluttede mig for at have på. Så jeg har den kjole på, som jeg også viste i min sidste lookbook, bare stylet med noget andet fordi morgenen indenfor var en smule kold. 


Shirt, similar | Dress, out of stock in this colour | Boots | Bag from Rodos


The first day was quite nice really, had two classes so I started of the year quite chilled, but still like any other day with normal teaching.
After drinking a catch-up-coffee with a good friend I headed to the gym to go for that zumba class which was so lovely! So the night is chilled with homework (yes I already have homework), blogging and just getting back into my night routine. 


Den første dag var faktisk ret skøn, havde to moduler, så startede året ret roligt, men stadig som enhver anden normal undervisningsdag. 
Efter at have drukket en catch-up-kaffe med en god ven vendte jeg næsen mod træningscenteret for den zumba time, hvilket var skønt! Så aftenen var stille og rolig med lektier (ja jeg har allerede lektier), blog og bare få min aften rutine igang. 

tirsdag den 8. august 2017

First Day Of School Outfits (video)

Hey sweeties! I have my first day of school this Wednesday and I'm both excited to begin my last year of high school (scary) and nervous. Every year the first day of school is like a fashion runway where everybody is showing of the outfits and clothing they've purchased over the summer, so of course I do the same!
But if you still need some inspiration on how to style that new item or new ways to style some of your old clothes then these three outfits are some that I find great for the first day of school. I've also tried to have a bag with every outfit that works great for the first days of school where you always get a ton of new books for the following year. 


Hej svesker! Jeg har min første skoledag denne onsdag, og jeg er både spændt på at begynde mit sidste år af gymnasiet (skræmmende) og nervøs. Hvert år er den første skoledag et modeshow hvor alle viser deres nye outfits og tøj frem som de har købt hen over sommeren, og selvfølgelig gør jeg det samme!
Men hvis du stadig mangler noget inspiration til hvordan du kan style det nye stykke tøj eller nye måder at style dit gamle tøj på, så er de her tre outfits nogen som jeg finder gode for første skoledag. Jeg har også prøvet at have en taske til hvert outfit som fungerer godt til de første skoledage, hvor man altid får en bunke nye bøger til det følgende år. 
Pants, similar | Shirt | Shoes, similar | Bag: From Rhodos

søndag den 6. august 2017

What I Eat In A Day On Vacation (Vegetarian)

Hey loves! So far I've been on many trips outside my cozy hometown this summer and when out I often eat different from what I would if I had to make it myself. On Rodos they had a lot of delicious salads, but also a lot of delicious breads, spreads, pasta dishes and so much more. So here is what I ate one of the days:


Hej elskede! Så indtil videre har jeg været på mange ture uden for min hyggelige hjemby denne sommer, og når jeg er ude spiser jeg ofte anderledes end hvad jeg ville, hvis jeg skulle lave det selv. På Rhodos havde de mange lækre salater, men også en del lækkert brød, smørbare lækkerier, pastaretter og så meget mere. Så her er hvad jeg spiste en af dagene:


Breakfast: Greek Yogurt With Fruit & Granola
This is something I often eat at home as well and since I was in Greece I obliviously had to eat Greek yogurt there as well. Most of the fruits that I've ate while on Rodos was so delicious, so of course I had to add that to my yogurt. 


Morgenmad: Græsk Yogurt Med Frugt Og Granola
Det her er noget jeg også ofte spiser derhjemme, og eftersom jeg var i Grækenland skulle jeg naturligvis spise græsk yogurt. Stortset al frugten jeg spiste på Rhodos var så lækkert, så selvfølgelig skulle jeg bruge det på min yogurt.


Lunch: Bread With Spread
Me and my mother decided to share a plate of dippers and spreads for lunch that included tzaziki, hummus, aubergine spread, a garlic thing and so much more that I honestly didn't knew what was, but was definitely vegetarian. So delicious, and kept me going for a long time. 


Frokost: Brød Med Smørelse
Mig og min mor besluttede os for at dele en tallerken af dippers og smørbart til frokost som inkluderede tzaziki, hummus, smørbart aubergine, en hvidløgs ting og meget mere som jeg ærligt ikke vidste hvad var, men helt sikkert vegetarisk. Så lækkert og holdte mig mæt længe.


Snack: Icecoffee
Cause I love my coffee, also in the summer, and especially in the heat that I've experienced on Rodos I loved to drink it cold. One day I had it with ice cream, but this one was just coffee with ice and milk, just the way I prefer it. 


Snack: Iskaffe
For jeg elsker min kaffe, også om sommeren, og specielt i den varme som jeg oplevede på Rhodos elskede jeg at drikke den kold. En af dagene havde jeg også vaniljeis i, men denne her var bare en kaffe med is og mælk, lige som jeg foretrækker det.


Dinner: Veggie Tortellini Dish
Sorry about the bad picture but this was so delicious! Tortellini's filled with cheese covered in tomato sauce with a lot of vegetables like mushrooms, corn and a lot of other delicious things.


Aftensmad: Grøntsags Tortellini Ret
Undskyld for det dårlige billede, men det var så lækkert! Tortellinier fyldt med ost dækket i tomatsauce med en masse grøntsager som champignoner, majs og en masse andre lækre ting.

lørdag den 5. august 2017

Back To School Dress Wishlist

Hey loves! The first day of school is (too) close now, and with that we probably all know of the dilemma with having to decide what to wear for our first day. If I don't know what to wear I always like to go for a dress since that for me always is a safe choice. So I'm thinking about wearing something new, but still a dress so it's a bit summer like and feminine. 
In this post I've gathered some inspiration on which dresses you eventually could wear on the first day of school to kick of the school year with something trending.


Hej elskede! Den første skoledag er (fór) tæt på nu, og med det kender vi nok alle til problemerne ved at skulle beslutte hvad man skal have på på sin første dag. Hvis jeg ikke ved hvad jeg skal have på går jeg altid efter en kjole eftersom en kjole for mig er et sikkert valg. Så jeg tænker på at have noget nyt på, men stadig en kjole så det er lidt summer-agtigt og feminint.
I det her opslag har jeg samlet lidt inspiration til hvilke kjoler du eventuelt kunne kunne have på på din første skoledag for sparke året igang med noget trendy. You can find a lot of similar styles like these ones on the Zaful website following the tag Dress Flower, if you're just as in love with flower print on dresses like I am.


Du kan finde en masse lignende stile som dem her på Zaful's hjemmeside og følger tagget Dress Flower, hvis du er lige så forelsket i blomsterprint på kjoler som jeg er.I've already talked a lot about my love for flared sleeves and light materials in the summer time, but if you love this style you can find many more in this category: Flare Sleeve Dress.


Jeg har allerede snakket omkring min kærlighed til flared ærmer og lette materialer i sommertiden, men hvis du elsker denne stil kan du finde mange flere i denne kategori: Flare Sleeve Dress.Sometimes it's nicer to tone it down a bit, and a simple one-coloured dress is something you can't go wrong with, especially if you try to make it even cuter with some laces, I just adore this category: White Dress Lace.


Nogengange er det bare rarere at være lidt mere afslappet og en enkelt-farvet kjole er noget du ikke kan gå galt med, specielt hvis du gør det endnu sødere med nogle blonder, jeg elsker virkelig denne kategori: White Dress Lace.

torsdag den 3. august 2017

Highlights From July | Højdepunkter Fra Juli

Hey friends! July has been great in many ways, and like I said in my Highlights From June post then summer is my favourite time of the year so there is a lot more I want to share this month too:


Hej venner! Juli har været skøn på mange måder, og som jeg sagde i mit Højdepunkter Fra Juni opslag så er sommer min yndlings tid på året, så der er meget mere jeg gerne vil dele fra dette måned:

Roskilde Festival 

Not that I've mentioned this a million times already, but it was still one hell of a great experience. I even wrote a blogpost about it when I came home, and included a few clips in a video, cause I love to share great experiences with you all. Roskilde was different from anything I've ever tried before, but also something I desire to try again.


Ikke at jeg ikke allerede har nævnt det en million gange før, men det var stadig noget af en vild oplevelse. Jeg skrev endda et opslag om det da jeg kom hjem, og inkluderede et par klips i en video, for jeg elsker at dele gode oplevelser med jer. Roskilde var anderledes fra alt jeg nogensinde har prøvet, men også noget jeg gerne vil opleve igen. Visiting The Faroe Islands

Cause I love visiting friends and experience new places and do exciting things with friends, so I visited my friend Jórunn on the Faroe Islands and it was lovely. I've made several posts and a video from the trip and I love to look back on it and relive some of the memories. 


For jeg elsker at besøge venner og opleve nye steder og spændende ting med venner, så jeg besøgte min ven Jórunn på Færøerne, og det var så dejligt. Jeg har lavet samtlige opslag og en video fra turen, og jeg elsker at se tilbage på det og genopleve alle minderne. 


Relaxing 

Even though I've had a tightly packed vacation, living in my suitcase, travelling from one end to the other, I've still managed to relax at whatever destination I've been at. Sometimes I've relaxed with friends or family, but there has been a day or two where I've had the opportunity to lay a bit back on my own which is also what vacations are for...


Selvom jeg har haft en tætpakket ferie, levet i en kuffert, rejst fra den ene ende til den anden, har jeg stadig formået at slappe af hvorend jeg har været henne. Nogengange har jeg slappet af med venner eller familie, men der har også været en dag eller to hvor jeg har haft muligheden for at læne mig tilbage alene, hvilket også er hvad ferier er til for...Rodos 

Just came home from such a nice trip to the Greek island Rodos with my family. I've seen and experienced a lot of things on this trip, but I've also had the chance to relax and de-stress. So definitely a great way to end July and even though it was a lovely trip I'm glad to be home and have the chance to relax the last few days of my vacation. See more of the trip here.


Jeg er lige kommet hjem fra en så hyggelig tur til den græske ø Rodos med min familie. Jeg har set og oplevet en masse ting på denne tur, men jeg har også haft muligheden for at slappe af og afstresse. Så helt sikkert en god måde at slutte Juli, og selvom det var en skøn tur er jeg også glad for at være hjemme, og have chancen for at slappe af de sidste par dage af min ferie. Se mere fra turen her.