torsdag den 18. maj 2017

4 Trending Dress Styles To Own This Summer | 4 Trending Kjole Stile Som Skal Ejes Denne Sommer

Hey loves! In my last video I talked about some of the things that I've recently purchased and that I'm still on the search for some new lovely styles for when the summer finally comes around. There is a few things on my list like a corset, tight pink jeans and probably on the top of my list a cute summer dress.
Of course I want it to be something that is both trendy but also feminine so it will match my style. So after a bit of research I've found some of the cutest style trends for this summer and thought that I would share my ideas for my next summer dress. 


Hej elskede! I min sidste video snakkede jeg om nogle af de ting jeg fornyligt har købt, og at jeg stadig leder efter nogle nye ting til når sommeren endelig kommer. Der er få ting på min liste som en korset, stramme pink jeans og nok øverst på listen er en sommer kjole. 
Selvfølgelig vil jeg have, at det skal være noget som er både trendy, men også feminint så det passer til min stil. Så efter lidt research har jeg fundet nogle af de sødeste stil trends til denne sommer, og tænkte at jeg ville dele mine ideer til min næste sommer kjole.


I feel like blonds have been a trend for every summer, every summer that I remember, and indeed it is a very summer like thing due to the fragile, thin fabric it's often made of. And as a Dane this is the only time of the year I will be able to wear blonds cause at all other times it's to damn cold. So with the warmer weather it's only a matter of course for me to get a nice lace dress. 


Det føles som om blonderne har været en trend hver eneste sommer, for hver sommer jeg husker, og det er da også en meget sommer-agtigt ting når det kommer til det sarte, tynde stof det ofte er lavet af. Og som en dansker så er det her den eneste tid på året hvor jeg kan have blonder på, for ellers er det så fandens koldt. Så med det varmere vejr er det kun en selvfølge at jeg får mig en fin blonde kjole.I've mentioned in many previous posts that prints, flower prints and definitely these tropical prints are a huge trend for the summer! I've had many great styles in mind and I've found some that I really love and find so adorable. The big flower or the palm leaf prints are everywhere to find and in so many shapes and sizes so you can always find one that suits your body type. 


Som jeg har nævnt i tidligere opslag så er print, blomsterprint og uden tvivl disse tropiske print en kæmpe trend til sommer! Jeg har haft mange skønne variationer i tankerne, og jeg har fundet nogle, som jeg virkelig elsker og finder så søde. De store blomster eller palmebladene er overalt at finde og i så mange former og størrelser, så du kan altid finde en der passer din kropstype.

Because velvet is into fashion again and will it ever go again? Probably not. So the velvet material mixed with another trend which is the long maxi dress style is great for both finer and maybe a bit colder summer days. I also just adore this red colour for the velvet it makes the soft material look a lot more sexy. Fordi velour er kommet ind i moden igen og vil den nogensinde gå igen? Sikkert ikke. Så når man blander velour materialet med en anden trend, hvilket er den lange maxi kjole er det skønt til både finere og måske lidt koldere sommerdage. Jeg elsker virkelig også denne røde farve til velour, det får det bløde materiale til at se mere sexet ud. Like mentioned, floral dresses, how adorable is that? It is simply the essence of summer to own something floral and cute for days walking in the sun, but also to throw on top of bikinis when on the beach on a nice day. I personally adore these prints and when seeing it I instantly think of all the best vacations I've been on and then sigh because I know there is a few exams I need to get through first. 

Thank you to Zaful.com for corporate with me on this post and thank you to all of you reading along. 
But that was all I had for this time loves! Make sure to follow along on any of my social media pages to the right to see whenever I post something new, big kiss!


Some nævnt, blomstrede kjoler, hvor sødt er det lige? Det er simpelthen essencen af sommer at eje noget med blomster og sødt for dage hvor mange går i solen, men også til at smide uden på en bikini når på stranden på dejlige dage. Personligt elsker jeg de her print, og når jeg ser dem tænker jeg med det samme på de bedste ferier jeg har haft, og derefter sukker jeg, fordi jeg ved at der er et par eksamner jeg skal igennem først.

Tak til Zaful.com for at samarbejde med mig på det her opslag og tak til alle jer for at læse med. Men det var alt jeg havde for denne gang elskede! Hver sikker på at følge med på nogle af mine sociale medier til din højre for at se når jeg poster noget nyt, stort kys!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar