søndag den 21. maj 2017

Classy Stripes

Hey beauties! It has been a couple of tightly packed days, not that I need to complain I've been doing a lot of things that I love to do like seeing my family. I attended my grandfathers smaller birthday celebration yesterday and without being to formal I thought I could still be a bit classy. So to match the weather also I ended up with these striped, loose fit pants but wore a nice top and fine shoes with them to style it up a bit.


Hej skønheder! Det har været et par tætpakkede dage, ikke at jeg har behov for at klage, jeg har lavet mange ting som jeg elsker at gøre, som at se min familie. Jeg tog til min bedstefars mindre fødselsdags fejring igår, og uden at være for formel tænkte jeg stadig at være lidt classy. Så for også at matche vejret endte jeg med de her stripede, løstsiddende bukser, men med en fin top og fine sko for at style bukserne lidt op. 
PantsShirt | ShoesBag


torsdag den 18. maj 2017

4 Trending Dress Styles To Own This Summer | 4 Trending Kjole Stile Som Skal Ejes Denne Sommer

Hey loves! In my last video I talked about some of the things that I've recently purchased and that I'm still on the search for some new lovely styles for when the summer finally comes around. There is a few things on my list like a corset, tight pink jeans and probably on the top of my list a cute summer dress.
Of course I want it to be something that is both trendy but also feminine so it will match my style. So after a bit of research I've found some of the cutest style trends for this summer and thought that I would share my ideas for my next summer dress. 


Hej elskede! I min sidste video snakkede jeg om nogle af de ting jeg fornyligt har købt, og at jeg stadig leder efter nogle nye ting til når sommeren endelig kommer. Der er få ting på min liste som en korset, stramme pink jeans og nok øverst på listen er en sommer kjole. 
Selvfølgelig vil jeg have, at det skal være noget som er både trendy, men også feminint så det passer til min stil. Så efter lidt research har jeg fundet nogle af de sødeste stil trends til denne sommer, og tænkte at jeg ville dele mine ideer til min næste sommer kjole.


I feel like blonds have been a trend for every summer, every summer that I remember, and indeed it is a very summer like thing due to the fragile, thin fabric it's often made of. And as a Dane this is the only time of the year I will be able to wear blonds cause at all other times it's to damn cold. So with the warmer weather it's only a matter of course for me to get a nice lace dress. 


Det føles som om blonderne har været en trend hver eneste sommer, for hver sommer jeg husker, og det er da også en meget sommer-agtigt ting når det kommer til det sarte, tynde stof det ofte er lavet af. Og som en dansker så er det her den eneste tid på året hvor jeg kan have blonder på, for ellers er det så fandens koldt. Så med det varmere vejr er det kun en selvfølge at jeg får mig en fin blonde kjole.I've mentioned in many previous posts that prints, flower prints and definitely these tropical prints are a huge trend for the summer! I've had many great styles in mind and I've found some that I really love and find so adorable. The big flower or the palm leaf prints are everywhere to find and in so many shapes and sizes so you can always find one that suits your body type. 


Som jeg har nævnt i tidligere opslag så er print, blomsterprint og uden tvivl disse tropiske print en kæmpe trend til sommer! Jeg har haft mange skønne variationer i tankerne, og jeg har fundet nogle, som jeg virkelig elsker og finder så søde. De store blomster eller palmebladene er overalt at finde og i så mange former og størrelser, så du kan altid finde en der passer din kropstype.

Because velvet is into fashion again and will it ever go again? Probably not. So the velvet material mixed with another trend which is the long maxi dress style is great for both finer and maybe a bit colder summer days. I also just adore this red colour for the velvet it makes the soft material look a lot more sexy. Fordi velour er kommet ind i moden igen og vil den nogensinde gå igen? Sikkert ikke. Så når man blander velour materialet med en anden trend, hvilket er den lange maxi kjole er det skønt til både finere og måske lidt koldere sommerdage. Jeg elsker virkelig også denne røde farve til velour, det får det bløde materiale til at se mere sexet ud. Like mentioned, floral dresses, how adorable is that? It is simply the essence of summer to own something floral and cute for days walking in the sun, but also to throw on top of bikinis when on the beach on a nice day. I personally adore these prints and when seeing it I instantly think of all the best vacations I've been on and then sigh because I know there is a few exams I need to get through first. 

Thank you to Zaful.com for corporate with me on this post and thank you to all of you reading along. 
But that was all I had for this time loves! Make sure to follow along on any of my social media pages to the right to see whenever I post something new, big kiss!


Some nævnt, blomstrede kjoler, hvor sødt er det lige? Det er simpelthen essencen af sommer at eje noget med blomster og sødt for dage hvor mange går i solen, men også til at smide uden på en bikini når på stranden på dejlige dage. Personligt elsker jeg de her print, og når jeg ser dem tænker jeg med det samme på de bedste ferier jeg har haft, og derefter sukker jeg, fordi jeg ved at der er et par eksamner jeg skal igennem først.

Tak til Zaful.com for at samarbejde med mig på det her opslag og tak til alle jer for at læse med. Men det var alt jeg havde for denne gang elskede! Hver sikker på at følge med på nogle af mine sociale medier til din højre for at se når jeg poster noget nyt, stort kys!

onsdag den 17. maj 2017

Fashion Try On Haul - Zara, Boohoo, H&M, Etc. (Video)

Hey loves! These months are dangerous cause I'm always more of a shopaholic in the warmer months when a lot of the clothes is both cheaper and prettier. But most of the things I've purchased in this video are things I've been on the search for for a while. There will probably be a few more hauls in the future since I'm trying to change up a few things in my wardrobe and make it more 'me' for the summer months. 


Hej venner! Disse måneder er farlige for jeg altid er mere af en shopaholic i de varmere måneder, når meget af tøjet er både billigere og pænere. Men de fleste af de ting jeg har købt i denne video, er ting jeg har ledt efter et stykke tid. Der vil nok komme en del flere hauls i fremtiden, da jeg prøver at ændre et par ting i min garderobe og gøre den mere 'mig' til sommermånederne. 
Thanks for this time loves! It won't be long until I have another blogpost for you all so keep your eye out for that by following along on any social media page to your right. See you!


Det var alt for denne gang venner! Der går ikke længe før jeg har endnu et blogopslag til jer så hold øjnene åbne for det, ved at følge med på de sociale medier til din højre. Vi ses!


Things mentioned in the video:

mandag den 15. maj 2017

6 Budgetfriendly Skincare Products Worth Buying | 6 Budgetvenlige Hudepleje Produkter Værd At Købe

Hey beauties! My skin has been reacting wildly to the changing weather and broken out insanely. So I've been trying out a lot of products or returned to old ones that I've loved and used in the past. This is just a few of those products but I will recommend all of them by heart.


Hej skønheder! Min hud har reageret vildt på det ændrende vejr og brudt voldsomt ud. Så jeg har prøvet en masse produkter, eller gået tilbage til de gamle jeg har elsket og brugt i fortiden. Det her er bare et par af de produkter, men jeg anbefaler dem alle af hjertet.

Can be found here
The Body Shop - Honey & Oat 3-in-1 Moisturising Scrub Mask
My fragile skin hates most scrub masks, a lot of them makes my skin burn and sting like pure hell but this one I've found very soothing for my soreness. It's very gentle to rub on to the skin and leaves my skin feeling soft and moist afterwards.


The Body Shop - Honey & Oat 3-in-1 Moisturising Scrub Mask
Min sarte hud hader de fleste skrubbemasker, mange af dem får min hud til at brænde og stikke som helvede selv, men den her finder jeg passende til min ømhed. Den er meget mild at skrubbe på huden og min hud føles blød og fugtig efter.

* * *


Änglamark - Panthenol Balm
'For damaged skin' it says, oh, and my damaged, dry skin is thankful for this wonder cream. It has indeed helped my skin heal on my hands and the dry patches on my face. It's also a very allergy friendly product with no added perfume or colour which is great for sensitive skin.

Änglamark - Panthenol Balm
'For beskadiget hud' siger den, årh, og min beskadiget, tørre hud er taknemmelig for denne vidunder creme. Den har i al sin sikkerhed hjulpet min hud på hænderne og tørre pletter i ansigtet med at hele. Det er også et allergi-venligt produkt med hverken parfume eller farve, hvilket er skønt for sart hud.Can be found her


Vichy - Hand & Nail Cream
I own way too many handcreames by now, but it also means that I've tested out a lot and I really love this one from Vichy. It dries in fast and is great for a handcream on the go, if you like me, likes to add some handcream right before going out.


Vichy - Hand & Nail Cream
Jeg ejer alt for mange håndcremer efterhånden, men det betyder også, at jeg har testet en del, og jeg elsker virkelig denne her fra Vichy. Den tørre hurtigt ind og er en god håndcreme at tage med på vejen, hvis du som mig godt kan lide at tage håndcreme på lige før du skal ud. 

Can be found here
Ceridal- Fedtcreme
If you need something that will give a longer lasting moist to your hands or any dry patch I will recommend this from the deepest of my heart. But only use this if you have extremely dry skin otherwise it will never dry in and be incredibly annoying.


Ceridal- Fedtcreme
Hvis du har behov for noget som vil give længerevarende fugt til dine hænder eller andre tørre pletter, vil jeg anbefale denne fra det dybeste af mit hjerte. Men brug den kun hvis du har ekstremt tør hud, ellers vil den aldrig tørre ind og være utrolig irriterende. 

* * *

Can be found here


The Body Shop - Tea Tree Skin Clearing Facial Wash
It has been a while since I've used this, but I still love it whenever I go back to it. My skin always feels light and fresh after using this and even though I don't use it that often I always feel my skin absorb the products I use afterwards quite well.


The Body Shop - Tea Tree Skin Clearing Facial Wash
Det er et stykke tid siden jeg sidst brugte denne, men jeg elsker den stadig hver gang jeg går tilbage til den. Min hud føles altid let og frisk efter brug, og selvom jeg ikke bruger den så tit, så føler jeg altid at min hud suger, de produkter jeg bruger efter, godt ind.
Can be found here

Matas - Luksus Bodylotion
Again a light, good on the go cream for a fast moisturized body especially after shaving. After a shower I always love to spread a few pumps all over my body for a nice, fresh feeling.


Matas - Luksus Bodylotion
Igen en let, god creme til at tage med på vejen for en hurtig blød krop, specielt efter barbering. Efter et bad elsker jeg altid at bruge et par pump ud over hele kroppen for en dejlig, frisk følelse. 

fredag den 12. maj 2017

Healthy Snacks For Fast Energy | Sunde Snacks Til Hurtig Energi

Hello loves! Every week I plan out way too many workouts to do but when the day comes around I'm not always in the mood to do a workout. Usually I manage to force myself to the gym, the workout might not be that tough after a long day, but I'm doing it! What mostly gives me the energy and strength to get out of bed and do a workout is eating something energy-filled. 
Even though I've listed a lot of energy-packed snacks down below then the best way to contain a sustainable energy-level is by eating a healthy diet and keep your body moving. 


Hej sødeste! Hver uge planlægger jeg alt for mange træninger der skal gøres, men når dagen kommer er jeg ikke altid i humør til at få trænet. Normalt formår jeg at tvinge mig selv ned i træningscenteret, træningen er måske ikke så hård efter en lang dag, men jeg gør det! Hvad der som oftest giver mig energi og styrke til at komme ud af sengen og få trænet er at spise noget energirigt.
Selvom jeg har lavet en liste over en masse energirige snacks nedenunder, så er den bedste måde at formå et holdbart energi-niveau er ved at spise en sund kost og holde kroppen igang. 


Nuts and seeds
I love to pack a little bag or bucket with a few different nuts, maybe a few almonds, peanuts and raisins. It's a delicious, healthy and filling snack that for sure will fill your body with healthy fats which is great if you want an energy-boost that will keep you filled for a much longer time. Almonds especially has a high magnesium content that also helps produce energy.

Fruits with nutbutter
It's easy and delicious to bring along or eat at home. Eating fruits with nutbutter will provide you with protein for long lasting energy. The sweetness of fruits will keep you full and energized for much longer than any kind of sugary snack and is great when you need a smaller energy boost. 


Nødder og frø
Jeg elsker at pakke en lille pose eller bøtte med et par forskellige nødder, måske et par mandler, peanuts og rosiner. Det er en lækker, sund og mættende snack som med sikkerhed vil fylde din krop med sundt fedt, hvilket er godt hvis du vil have et energi boost, som vil holde dig mæt meget længere. Mandler specielt har et højt indhold af magnesium som også hjælper med at producere energi.

Frugter med nøddesmør
Det er nemt og lækkert at tage med eller at spise hjemme. At spise frisk frugt med nøddesmør vil fylde dig med protein til en længerevarende energi. Sødheden i frugt vil holde dig mæt og energifyldt for meget længere end nogen former for sukker-snack, og er godt hvis du har brug for et mindre energi boost.

Picture From Here
Healthy oat and banana cookies
I won't take credit for this lovely recipe since it's a recipe I found on Cathrines blog called Cathrineyoga.dk. When I saw this recipe I new that I instantly had to make some myself cause it seemed too good to be true that cookies can be that simple and that delicious.

Ingredients:
2 overripe bananas
75g oats
I also added 1 ts of chiaseeds and 40g of cocunut, but you can add almost anything you want for extra taste.

How:
Blend all the ingredients together.
Shape the dough as cookies on a baking tray.
Bake in a preheated 180 degrees Celsius hot air furnace for 10 minutes then turn the cookies and bake for 5 more minutes.

* * *

Sunde havregryns og banan småkager
Jeg vil ikke tage æren for denne skønne opskrift, eftersom det er en opskrift jeg fandt på Cathrines blog kaldet Cathrineyoga.dk. Da jeg så denne opskrift vidste jeg med det samme at den skulle jeg lave, da det virkede for godt til at være sandt, at cookies kan være så simple og så lækre.

Ingredienser:
2 overmodne bananer
75g havregryn
Jeg tilføjede også 1 tsk chiafrø og 40g af kokos, men du kan tilføje næsten alt du ønsker for ekstra smag.

Hvordan:
Blend alle ingredienserne sammen.
Form dejen som cookies på en bageplade.
Bag i en forvarmet varmluftsovn 180 grader Celsius i 10 minutter, derefter vend småkagerne og bag i 5 minutter mere.


Banana
Bananas contains a lot of natural sugars that gives you an amazing energy boost and one of the best parts about bananas are that they're easy to bring along and easy to eat on it's own or together with anything desired. 


Banan
Bananer indeholder en masse naturligt sukker som giver dig et fantastisk energi boost, og en af de bedste ting ved bananer er at de er nemme at tage med, og nemme at spise i sig selv eller sammen med hvad der er ønsket.


(Blue)berries
Berries and especially blue berries contain a high level of fibers that provides your body with a great amount of energy. Berries are great especially if you need some energy for a tired mind after a long working/school-day. 

Beans (edamame beans)
Talking about beans then edamame beans is one of the most energy-packed beans you can eat. They're delicious and the high content of protein, magnesium and iron helps the oxygen transport to the cells which gives you energy. 


(Blå)bær
Bær og specielt blå bær indholder et højt niveau af fibre som fylder din krop med en masse energi. Bær er især gode hvis du har brug for noget energi til et træt hoved efter en lang arbejds/skole-dag.

Bønner (edamamebønner)
Når man snakker om bønner er det specielt edamamebønner som er den mest energirige bønne du kan spise. De er lækre og det høje indhold af protien, magnesium og jern hjælper oxygenen blive transporteret til cellerne, hvilket giver dig energi.


Oats
If you need an energy-boost in the morning eating oats will really help you feel full but also pack your body with a lot of good fibers that gives you energy. I've eaten oats for breakfast almost everyday since a early age, now I variate what I eat a bit more, but I still love oatmeal porridge with fruits in the morning.


Havregryn
Hvis du har behov for et energi boost om morgenen, så det at spise havregryn vil hjælpe dig med at føle dig mæt, men også pakke din krop med en masse gode fibre som giver dig energi. Jeg har spist havregryn til morgenmad næsten hver dag siden en tidlig alder, nu varierer jeg hvad jeg spiser lidt mere, men jeg elsker stadig havregrød med frugter om morgenen.

tirsdag den 9. maj 2017

Shoe Trends For Spring/Summer (Video Too) | Sko Trends For Forår/Sommer (Video Også)

Hey sweeties! I always love to hear what you wish to see on my channel and I really appreciate all the requests, so here is yet another Youtube-request. I've paired the video with a post talking about some of the biggest shoe trends of this season, cause honestly I'm surprised by how lovely the style of the following seasons shoe trends are!


Hej sødeste! Jeg elsker altid at høre om hvad I ønsker at se på min kanal, og jeg sætter virkelig pris på alle forslagene, så her er endnu et Youtube-forslag. Jeg har samlet videoen med et opslag, hvor jeg snakker om de største sko trends for denne sæson, fordi, ærligtalt, så er jeg overrasket over hvor skønne de nye stile til den følgende sæsons sko er!


Slippers
I'm no sneaker-girl, I rarely find any sneakers that I like, so when the shoe trends for the warmer seasons started showing on the market I was positively surprised by the fact that sneakers is out and other styles are coming through. The slipper style I was a bit skeptical with at first, but then so many new styles and variations appeared and now I really adore this style!


Sutskoen
Jeg er ikke nogen sneakers pige, jeg finder sjælendt nogle sneakers, som jeg kan lide, så da sko trendene for de varmere sæsoner begyndte at vise sig på markedet, var jeg positivt overrasket over at sneakers er ude og andre stile kommer igennem. Sutsko (eller slipper) stilen var jeg lidt skeptisk ved først, men så kom der så mange nye stile og variationer, og nu elsker jeg denne stil!

Picture From Here
Patent leather shoes
Fake or real? Cheap or pricey? Slipper or sneaker? Who cares, you can find this material everywhere in every style you could ever imagine and again a thing I wasn't into first, but now I really love! I'm on the search for a pair of classy patent leather shoes but so far my slipper shoes is fake leather and it will do.


Laksko
Ægte eller falsk? Billig eller dyr? Sutsko eller sneaker? Og hva' så, du kan finde dette materiale over alt i en hver slags stil du kunne forestille dig og igen en ting jeg ikke var så meget til først, men nu elsker! Jeg er på jagt efter et par klassiske lakso, men indtil videre er min slipper sko i falsk leder og det fungerer også.

Shoes From Here

Ballet flats laced up
How cute is this? Honestly it's all just throwback to my ballet days with the lace up and I find it so adorable! I bought these shoes recently and I love how cute and stylish they are at the same time, my feminine style love this upcoming trend. 


Ballerina med snørre
Hvor sødt er det? Det her er ærligt bare et tilbageblik til mine ballet dage med snørren, og jeg synes det er så sødt! Jeg købte disse sko for nylig, og jeg elsker hvor søde og stilrige de er på samme tid, min feminine stil elsker denne kommende trend.

Picture From Here
See-through heels
I still find this strange... It's cool, but strange. I haven't managed to find any that has really appealed to me, but it's not something I'm on the search for either. Even though if I find some that I love I will probably jump in on this trend with both legs and love it.


Gennemsigtige hæle
Jeg finder det stadig underligt... Cool nok, men underligt. Jeg har ikke formået at finde nogen som virkelig har appeleret til mig, men det er heller ikke noget jeg er på jagt efter. Dog, hvis jeg finder nogen som jeg elsker, vil jeg nok hoppe på denne trend med begge ben og elske den. If you want to see more of these trends and maybe some inspiration to use them in your outfits I've made a video all about this that I would love for you to see!


Hvis du vil se mere af de her trends og måske noget inspiration til at bruge dem i dine outfits så har jeg lavet en video omkring dette, som jeg håber du vil se!

søndag den 7. maj 2017

Gift Ideas For Mothers Day | Gaveideer Til Mors Dag

Hey loves! In my family there is no tradition with celebrating either valentines day, mothers day or fathers day, but I still thought it would be relevant to share some gift ideas for the mother figure in your life. My mother's birthday is not that far away either so I think these ideas can be used all year around at any occasion where you want to treat your mother. 


Hej elskede! I min familie er der ikke nogen tradition for at fejre valentinsdag, morsdag eller farsdag, men jeg tænkte stadig, at det ville være relevant at dele nogle gaver ideer til moderfiguren i dit liv. Min mors fødselsdag er ikke så langt væk heller, så jeg tænker at disse ideer også kan bruges hele året rundt til hver en anledning hvor du vil forkæle din mor.I think that both the jewelry and the thing she will carry with her is a cute idea if you want to give something practical but still something that will remind your mother about you. But then again sometimes the best gift is often something she actually wishes for which could be a(n) (un)necessary kitchen item that even though she might not know it now, will love later. With this I also mean that if she collects something special or maybe she is obsessed with some author then a book would be a great idea too! Maybe just showing that you know of her needs.


Jeg synes at både smykker og en ting hun vil bære rundt på er en sød idé, hvis du vil give noget praktisk, men noget som til stadighed minder din mor om dig. Men så igen så er den bedste gave ofte det hun rent faktisk ønsker sig, hvilket kunne være et (u)nødvendigt køkkenredskab, som, selvom hun måske ikke ved det, vil elske senere. Med dette mener jeg også at hvis hun samler på noget specielt eller måske er besat med en eller anden forfatter, så ville en bog også være en god idé! Måske bare det at vise du kender til hendes behov.

But if you want the items to be more luxurious then flowers or a beauty product you know she would love would be a great idea too. Personally I also love the idea of giving my mother something we can do together if a mother/daughter-thing is needed. Well I might not be celebrating mothers day (primarily because I have to work all day) but I still wanted to share some of my ideas to please your mother on mothers day. Lots of love from here! 


Men hvis du vil have tingene til at være mere luksuriøse så er blomster eller et skønhedsprodukt du ved hun ville elske også være en god idé. Personligt elsker jeg også ideen om at give min more noget vi kan lave sammen, hvis en mor/datter-ting er nødvendig. Ja, jeg fejrer måske ikke morsdag (primært fordi jeg skal arbejde hele dagen), men jeg ville stadig gerne dele nogle af mine ideer til at glæde en mor på morsdag. Masser af kærlighed her fra!

lørdag den 6. maj 2017

Friend-day In Copenhagen | Vennedag I Københaven

Hey friends! Today has been such a wonderful day, I've spent it in the great company of some of my best friends. I really appreciated them wanting to go along with me on an exciting day like this. We casually started of the day with waiting on a lovely cafe and my friends shared a omelet. Me, a bit nervous, felt full and just ordered a cappuccino. 


Hej venner! Idag har været en vidunderlig dag, jeg har brugt den i det bedste selskab bestående af nogle af mine bedsteveninder. Jeg satte virkelig pris på at de tog med mig på en spændende dag som denne. Vi startede stille ud med at vente på en dejlig café, og mine veninder delte en omelet. Jeg, en smule nervøs, følte mig mæt og bestilte bare en cappuccino. 


First I had an appointment in Copenhagen, but when that was over we had a stroll through an outlet store for Envii, a store I looove! Then, as assumed, we headed towards the center of Copenhagen to get some shopping done on Strøget. Even though none of us really bought anything due to the heavy crowds of people, we still had such a fun time and ate a lovely, big, lunch while enjoying the (finally) great weather!


Først havde jeg aftale i København, men da det var ovre gik vi en tur igennem en outlet butik for Envii, en butik jeg eeelsker! Så, som formodet, vendte vi næst næsen mod København centrum for at få shoppet lidt på Strøget. Selvom ingen af os rigtig købte noget på grund af de store mængder af mennesker, havde vi stadig en masse sjov og spiste en dejlig, stor frokost mens vi nød det (endelig) gode vejr!
I hope that your day has been just as amazing and I will hope to see you soon with another blogpost, tomorrow already? Big kisses!


Jeg håber at din dag har været lige så fantastisk, og jeg håber at se dig snart i endnu et opslag, imorgen allerede? Store kys!

fredag den 5. maj 2017

The Fashion Industry Has Finally Heard My Prayers - Daydreaming

Iris Apfel from the movie 'Iris'
I like to describe my style as colourful and feminine. For some reason then 'colourful' isn't a that usual term in the blogging industry. It has actually been surprisingly hard for me to find inspiration in other peoples style, and not that there doesn't exist a lot of great fashion bloggers out there with a brave style, but I'm surprised by how the style of a lot of top bloggers is very similar.
One of my biggest idols when it comes to fashion is the adorable Iris Apfel. Her style and career is astonishing and admirable and when watching the documentary about her called 'Iris' I felt so inspired by her way of seeing fashion. One thing she said really stuck with me:


"When I walk down the streets and all I see is black, I don't see fashion, I see uniforms." - Iris Apfel.

With my blog and what I do with my style I do take a risky chance trying to success with this, but I'm starting to see a change, and I adore it. 
A few months ago I started seeing some of the first bloggers talking about trying to be more brave with their style. I'm not sure if the whole blogging industry just made the same new year resolutions or the fashion industry is the bigger influence in this. And I thank the fashion industry.
Like I talked about in my trend book then the designers are beginning to play more around with different colours in different variations. Especially pink and yellow I've seen a lot of, and when top brands like Gucci and Dolce & Gabbana are trying out new things and new designs (and are getting breakthroughs with it) other brands listen.
Only a few weeks ago I saw Lily Pebbles, a blogger I've adored for quite a while now publish a video talking about finding a personal style and I've just loved her even more after that. It's hard to break out of your comfort zone, but when bloggers and youtubers finally take on this challenge I know there is a general change coming through. I don't think I've ever been this excited about a fashion season like I am with the following. 

* * *

Jeg foretrækker at beskrive min stil som farverig og feminin. Af en eller anden grund er 'farverig' ikke en så normal term i blogging industrien. Det har faktisk været overraskende svært for mig at finde inspiration i andre menneskers stil, og ikke at der ikke findes mange gode mode bloggere derude med en modig stil, men jeg er overrasket over hvordan stilen mellem mange topbloggere er meget ens.
En af mine største idoler når det kommer til mode, er den henrivende Iris Apfel. Hendes stil og karriere er forbløffende og beundringsværdig, og da jeg så dokumentaren om hende kaldet 'Iris', følte jeg må så inspireret af hendes måde at se mode på. En ting hun sagde blev virkelig hos mig;

"Når jeg går gennem gaderne og jeg kun ser sort, ser jeg ikke mode, jeg ser uniformer." - Iris Apfel

Med min blog og hvad jeg laver, tager jeg en chance når jeg prøver at få succes, men jeg begynder at se en forandring og jeg elsker det.
For et par måneder siden begyndte jeg at se nogle af de første bloggere snakke om at prøve at blive mere modig med deres stil. Jeg er ikke sikker på om hele blogging industrien bare har lavet det samme nytårsfortsæt, eller det er mode industrien som er den større indflydelse. Jeg takker mode industrien.
Som jeg snakkede om i min trend bog så begynder designerne at lege mere med forskellige farver i forskellige variationer. Specielt pink og gul har jeg set meget af, og når store mærker som Gucci og Dolce & Gabbana prøver nye ting og nye designs (og vinder frem på det) så lytter andre mærker efter.
For kun et par uger siden så jeg Lily Pebbles, en blogger som jeg har elsket et godt stykke tid nu, delte et opslag hvor hun snakkede om at finde en personlig stil, og jeg har elsket hende endnu mere derefter. Det er svært at bryde ud af ens comfort zone, men når bloggere og youtubere endelig tager udfordringen på sig, så ved jeg at der kommer en generel forandring. Jeg tror aldrig, jeg har været så spændt på en mode sæson, som jeg er på den følgende. 

tirsdag den 2. maj 2017

One Skirt, Three Spring/Summer Outfits

Hey sweeties! I've loved this skirt for so long now and for multiple reasons like it being so simple so it matches with everything. I'm not that much into blacks in general but for some reason this skirt just appealed to me and I've loved it ever since I bought it. 


Hej sødeste! Jeg har elsket denne nederdel rimelig længe nu og for mange grunde som at det er simpelt, så det matcher med alting. Jeg er ikke så meget til sort generelt, men af en eller anden grund appelerede denne nederdel bare til mig og jeg har elsket den lige siden jeg købte den.

Look 1:


Skirt | Shirt | TightsBoots | Wallet similar

Look 2:
Skirt | Bodystocking Similar | Blazer | Shoes SimilarBag

Look 3:


I really hope you enjoyed reading along and seeing the video, remember to follow along on any social media to see whenever something new comes up, big kiss!!!


Jeg håber virkelig at du nød at læse med og se denne video, husk at følge med på et af de sociale medier for at se hvornår jeg lægger noget nyt op, stort kys!!!