onsdag den 25. april 2018

Books On My To-Purchase-List

Hi love! Like anything else then my lust to read is also affected by the weather and as soon as the sun came out I wanted to sit outside and read a good book. I've collected a long list of books I wish to read both some I own and some I don't. These books are high up on my to-purchase-list. Some I've read the resume of on the back and others I've heard nice reviews about. All of these books I most certainly in some way will read in the future. 


Hej elskede! Ligesom alt andet så er min lyst til at læse også påvirket af vejret, og så snart jeg så solen komme ud, ønskede jeg bare at være ude og læse en god bog. Jeg har samlet en lang liste af bøger, jeg ønsker at læse, både nogen jeg ejer, og nogen jeg ikke gør. De her bøger er på min at-købe-liste. På nogen af dem har jeg læst bag på bogen, og andre har jeg læst gode anmeldelser om. Alle de her bøger vil jeg helt sikkert læse på den ene eller anden måde i fremtiden. 
fredag den 20. april 2018

12 Healthy Recipes To Try This Spring (Vegan/Vegetarian)

Hi lovely! A lot of things change at this time of the year and not only my mood and the weather but also my cravings and desires for certain kind of foods. Not only am I usually eating healthier but I also crave fruits and vegetables loads more. With that I also find that I am a lot more experimental with my food. I want to try out new recipes and mix different kinds of vegetables and fruits in fun combinations. On my Pinterest I've saved a countless number of delicious recipes and since I've been eating vegetarian for almost one and a half year now then all the recipes are vegetarian too. In this post I'm sharing some of the recipes that I for sure will soon try out!


Hej elskede! En masse ting ændrer sig på denne tid på året, og ikke kun mit humør og vejret, men også mine lyster og cravings efter bestemte slags mad. Ikke kun spiser jeg normalt sundere, men jeg har også en lyst til flere frugter og grøntsager. Med det føler jeg også en lyst til, at eksperimentere mere med min mad. Jeg vil gerne prøve nye opskrifter og blande forskellige slags grøntsager og frugter i sjove kombinationer. På min Pinterest har jeg gemt et utal af lækre opskrifter, og eftersom jeg har spist vegetarisk i næsten halvandet år nu, så er alle opskrifterne selvfølgelig også vegetariske. I det her opslag deler jeg nogen af de opskrifter, jeg med sikkerhed snart skal prøve!

tirsdag den 17. april 2018

Best Lilac Pieces In Store Right Now

Hi love! Now that the weather agrees on it being spring I thought it was about time to share some more spring and summer fashion related content. I love this time of the year being much more colourful and warm. Like I mentioned in my SS18 trend book then pastel colours are a huge thing this year and especially lilac, and wauw... I just want it all... I've collected some of my favourite pieces and the pieces that I'm most likely buy in this post.


Hej elskede! Nu hvor vejret er enig med, at det er forår, tænkte jeg, at det var på høje tid at dele nogen flere forårs-og sommer-mode-relaterede-opslag. Jeg elsker denne tid på året for at være så farverig og varm. Som jeg benævnte i min SS18 trend bog, så er pastelfarver en stor ting i år og specielt lavendel, og wauw... jeg vil bare have det hele... jeg har samlet nogen af mine yndlings ting, og de ting som jeg med højst sandsynlighed køber i det her opslag.
torsdag den 12. april 2018

Get Ready With Me - Spring Brunch Makeup + Clothes

Hi loves! I don't think that I am the only one who is happy about it being weekend soon. Luckily for me I also had an off-day from school this Wednesday which meant that me and some of my lovely friends went out for a brunch in the lovely spring weather. It was so nice to just have a casual start to the day with a few lovely people. 
Since it was nothing fancy or for any kind of celebration I thought that a more natural makeup look but with a nice lip would be great. Then on the spring theme my lips of course had to be pink and that matched the dress really well. I loved this look last summer and will love it this one as well.


Hej elskede! Jeg tror ikke, at jeg er den eneste som er glad for at weekenden er lige rundt om hjørnet. Heldigvis så havde jeg en fridag fra skolen denne onsdag, hvilket betød at mig og nogen af mine dejlige veninder tog til brunch i det flotte forårsvejr. Det var så rart at starte dagen stille og roligt med at par skønne mennesker.
Da det ikke var noget fancy eller for at fejre noget, tænkte jeg at et mere neutralt makeup look, men med en flot læbe ville være passende. Til forårs-temaet var læberne selvfølgelig pink, og det passede godt sammen med kjolen. Jeg elskede det her look sidste sommer, og kommer også til at elske det denne.


What I used:

søndag den 8. april 2018

How To Relax In Stressed Situations

Hello love! I feel like there is a lot of talk going around about school, work and stress and it might just be among those people I talk to but I still think that it's a relevant topic. I'm great at stressing out about everything and nothing at the same time. Unfortunately I'm also someone that gets really sick whenever I'm stressed - it will vary from stomach aches to migraines - so whenever I feel that I'm stressing out I have to force myself to calm down due to my health.
What helps me varies just as much as what consequences I feel from stress but none the less then I've listed the things that usually helps me. So continue reading:


Hej elskede! Jeg har det som om, der er meget snak omkring skole, arbejde og stress, og det er måske bare blandt de mennesker, jeg snakker med, men jeg synes stadig, at det er et relevant emne. Jeg er fantastisk god til at stresse over alting og ingenting på samme tid. Uheldigvis er jeg også typen, der bliver virkelig syg, når jeg er stresset - det kan variere fra mavepine til migræne - så når jeg føler, at jeg stresser over noget, tvinger jeg mig selv til at falde ned for min sundheds skyld.
Hvad der hjælper mig varierer lige så meget som konsekvenserne ved stres, men ikke desto mindre har jeg skrevet alle de ting op, som hjælper mig. Så fortsæt med at læse:


Exercise Will Free Your Mind from all the shit inside it. It doesn't really matter whether it's yoga, dance, running, strength or whatever that suits your preferences, giving yourself that time to focus on something and working your body to it's full potential will really loosen up.


Motion Vil Befri Dit Hoved fra alt lortet inden i det. Det er lige meget, om det så er yoga, dans, løb, styrketræning eller hvad end der passer dine præferencer, giv dig selv den tid til at fokusere på noget andet, og det at bruge din krop til dens fulde potentiale vil virkelig løsne alt op.


List Out Everything that you need to get done and it will seem much more manageable. Even better if you make small tick-boxes and as you go along one step after another tick things of that list and you will hopefully find that it gets smaller and it will feel so much easier to get everything done then.


Skriv Alt På En Liste som der skal gøres, og det kommer til at virke meget mere overskueligt. Endnu bedre er det, hvis du laver små tjek-af-bokse, og så når du tager tingene en ad gangen, tjekker du det af din liste, og forhåbentlig bliver listen mindre, og det kommer til at føles meget nemmere at få alting gjort.


Do Not Plan Too Detailed. You need to give yourself room to have a five minute breaks every once in a while. If I'm really stressing about something that I need to get done at a certain time then it just takes me so much longer if I'm tired and especially if I haven't eaten probably which leads me to next thing...


Planlæg Ikke Fór Detaljeret. Du er nødt til at give dig selv plads til at holde fem minutters pause en gang imellem. Hvis jeg er virkelig stresset over noget, jeg skal have færdigt på et bestemt tidspunkt, så tager det mig meget længere tid, hvis jeg er træt, og specielt hvis jeg ikke har spist ordenligt, hvilket leder mig til den næste ting...


Eat Well cause if you don't then you most probably won't be filled with the energy you need to stay fresh and awake all day and to get the things done you want to. Also if you're tired and eat unhealthy foods to give yourself energy then when the sugar-rush is over it will only add to the tiredness and unwell-being. 


Spis Godt for hvis du ikke gør det, vil du med stor sandsynlighed ikke være fyldt med den nødvendige energi for at holde dig frisk og vågen hele dagen, til at gøre de ting du vil. Også, hvis du er træt og spiser usund mad for at give dig selv energi, så vil det kun gøre dig mere træt og mere skidt til mode efter sukker-ruset.


Get Out Among People that in some way makes you feel relaxed or will distract you from your stressed out thoughts. You don't necessarily have to invite somebody over for a deep talk about how stressed you feel just get out and do something else than lock yourself inside your mind.


Kom Ud Blandt Folk som på en eller anden måde får dig til at slappe af eller distraherer dig fra dine stressede tanker. Du behøves nødvendigvis ikke at invitere nogen over til en dyb snak om, hvor stresset du føler dig, men bare kom ud og lav et eller andet, så du ikke låser dig fast i dine egne tanker.

lørdag den 31. marts 2018

Weekend Morning Routine - Getting Productive On Weekends (video)

Hi love! How is your weekend going so far? Mine is looking busy and tightly packed but to get myself going on days where I don't necessarily have to put on an alarm to go somewhere then I still like to get a productive day. How I get out of bed and get on with my day I share in this new video that I'm happy to be sharing with you now! Please enjoy and tell me about your routine.


Hej elskede! Hvordan ser din weekend ud indtil videre? Min er travlt pakket, men når jeg skal have mig selv i gang på dage, hvor jeg ikke nødvendigvis skal sætte en alarm for at tage et eller andet sted hen, ønsker jeg stadig en produktiv dag. Den måde jeg kommer ud af sengen og i gang med min dag, deler jeg i denne video, som jeg er glad for at dele med jer nu! Nyd den endelig og fortæl mig om din rutine.
fredag den 30. marts 2018

Workout Essentials In Spring

Hi love! When I look at the weather I don't see spring but when I look on the calendar I do. As soon as the weather decides to follow along I've made sure that I'm prepared for the spring with workout essentials for this time of the year. If your looking for cheap workout-gear then just scroll down for some great essentials in the categories for clothing, equipment and food.


Hej elskede! Når jeg ser ud på vejret, ser jeg ikke forår, men når jeg kigger i kalenderen, gør jeg. Så snart vejret beslutter sig for at følge med, er jeg sikker på, at jeg er forberedt på foråret med et par trænings-nødvendigheder for denne tid på året. Hvis du leder efter Billig Fitness, og ting der ville passe til det, så scroll ned for at finde nogen gode nødvendigheder indenfor tøj, udstyr og mad. Eller besøg Billig-Fitness.dk for meget mere. Clothing

On the topic of clothing you have to be prepared for any kind of weather if you live in a country in any way like Denmark. The snow that continues to fall even in March is a proof of the be-prepared-lesson. So get yourself some shorts for the warmer days and longer pants for the colder to stay warm through the entire workout.


Når det kommer til tøj, skal du være forberedt på al slags vejr, specielt når man bor i et land som Danmark. Sneen som fortsat falder i marts, er bare et bevis på, at det er smart at være forberedt. Så find nogen fine shorts til de varmere dage, og længere bukser til de koldere for at være varm igennem hele din træning.
Equipment

Shoes, whether it's for inside or outside, is probably the biggest essential but I still find that a good yoga mat and an armband to hold your phone is an essential even if you don't workout outside but get sweaty when indoors. 


Sko, om det er til udendørs eller indendørs, er nok den største nødvendighed, men jeg mener stadig, at en god yogamåtte og et bånd til armen for at holde din telefon er en nødvendighed, om du bliver svedig indendørs eller udendørs. 
Food

Cause staying healthy is most of all about the food so make sure that your cupboards are filled with all the good stuff. If you usually crave something sweet at random times of the day then have healthy snacks laying around as well. 


For når det handler om sundhed, handler det mest af alt om maden, så sikre dig at dine skabe er fyldt med gode ting. Hvis du normalt har lyst til noget sødt på meget random tidspunkter igennem dagen, så hav også en sund snack liggende.