tirsdag den 23. januar 2018

Ways To Create Hygge In Winter

Hi lovely! Winter is obviously much colder than other seasons which means that I spend much more time inside. Both at home, at friends or families places, inside cafe's/restaurants, and admittedly tend to take the train, bus or car instead of the bike more. Since the cold and darkness tend to make me in a bad mood I always try to get that 'hygge'-feeling wherever I go. If you want to stay hygge in winter after Christmas read along:


Hej elskede! Vinter er åbenlyst meget koldere end andre årstider, hvilket betyder, at jeg bruger meget tid indenfor. Både derhjemme, hos venner eller familie, på cafeer/restuaranter og det må indrømmes, at jeg tager toget, bussen eller bilen i stedet for cyklen lidt oftere. Da kulden og mørket har en tendens til at gøre mig i lidt dårligt humør, prøver jeg altid at få hygge-følelsen, hvorend jeg går hen. Hvis du også gerne vil beholde hyggen i vinteren efter jul, så læs med:


Make/Buy A Warm Comforting Drink to heat up your cold hands and warm you body from the inside. If you want to feel hygge on to go (on a train or at someones else place) then just have something ready or be ready to find something that will make you feel a heat from the inside. 


Lav/Køb En Varm Komfortabel Drik for at varme dine kolde hænder og varme din krop indefra. Hvis du ønsker at føle hyggen på vejen (på et tog eller hos en anden), så sørg for at have noget klar eller hver klar til at finde noget, som kan varme dig fra indersiden.


Wear Something Comfortable cause it's no longer about looking good it's about being comfortable. At home I would wear any kind of lounge wear and when out I would wear knits to make myself comfortable. 


Hav Noget Behageligt På, for det handler ikke længere om at se godt ud, men også om at have det behageligt. Derhjemme har jeg forskellig slags joggingtøj på, men når jeg er ude, har jeg som oftest en strik på, for at have noget behageligt på. 


Don't Wear Makeup That Irritates You whenever you're out and in. If you want to feel hygge at home or out then it's so annoying if your skin irritates you and scratches. Grab your trusty products and wear those to make sure you don't think to much about your makeup.


Brug Ikke Makeup Som Irriterer Dig både når du er ude og inde. Hvis du ønsker at mærke hyggen derhjemme eller ude, så er det virkelig træls at have noget på huden som er irriterende eller klør. Tag fat i de produkter du stoler på, og brug dem, så du ikke tænker så meget på din makeup. 


Make A Playlist with songs that for sure will get you in a hygge mood. To me that often includes jazz or soul music since it has soft sounds and instruments that I find soothing to listen to when I really want to get in the mood. Actually café-like music


Lav En Playlist med sange som uden tvivl vil få dig i et hygge humør. For mig inkluderer det oftest jazz eller soul musik, da det bruger nogen bløde lyde og instrumenter, som jeg synes er passende at lytte til, når jeg gerne vil i det rigtige humør. Faktisk café-agtig musik.

lørdag den 20. januar 2018

Going To The Opera

Hi lovely! This weekend I ticked one thing of my to-do list and that was to go see a opera, this one in Copenhagen. I've always been told that operas are a marmite-thing. Either you love it or you hate it. Personally I loved it! I'm so appreciative that I had the opportunity to go with my family to see 'Tryllefløjten' played on stage. To me opera is quite impressive, it's incredible what some people can to with their voice.


Hej elskede! Denne weekend tjekkede jeg en ting af på min to-do liste, og det var at se en opera, denne gang i København. Jeg har altid fået fortalt at operaer er en oliven-ting. Enten elsker du det eller hader du det. Personligt elskede jeg det! Jeg sætter stor pris på, at jeg havde muligheden for at tage med min familie ind og se 'Tryllefløjten'. For mig er opera virkelig imponerende, det er utroligt hvad nogen mennesker kan med deres stemmer.


Before we went into the opera we ate together at a restaurant called Ravage in Copenhagen. They didn't have a vegetarian menu option but made something for me since we called in advance. The food was fine but maybe not for that price. The meat-eaters agreed on that as well. None the less it was still nice to eat together with the family.


Men før vi tog ind i operaen, spiste vi alle sammen på en restaurant kaldet Ravage i København. De havde ikke en vegetar mulighed på menukortet, men de lavede noget til mig, da vi ringede i forvejen. Maden var fin, men nok ikke til den pris. Kød-spiserne var enige i det. Ikke desto mindre var det stadig hyggeligt at spise sammen med familien.
We then took the ferry to the opera house. I really enjoyed it and due to the texting then it wasn't hard for me to get the meaning of the story. Afterwards we all went out for a couple of drinks and me and my mother slept at my aunt and uncles place. 


Vi tog derefter færgen over til operahuset. Jeg nød det virkelig, og på grund af teksterne betød det, at det ikke var svært for at forstå meningen med historien. Derefter tog vi alle ud og fik os et par drinks, og min mor og jeg sov hos min faster og onkel.Shirt (similar) | Skirt from Primark | Bag

Next day we took a walk down Strøget in Copenhagen and ended the day with a nice lunch at 'Kafe Kys' before heading home to Odense on the train. I've had a lovely weekend and a lovely experience!


Den næste dag gik vi en tur ned ad Strøget i København og endte dagen med en lækker frokost på 'Kafe Kys', før vi tog hjem til Odense med toget. Jeg havde en dejlig weekend og en vidunderlig oplevelse!

torsdag den 18. januar 2018

Winter Outfit

Hi lovely! As a followup on my last video which was about winter outfits I have another winter outfit for you. I bought this jacket back in fall and I haven't considered using anything else every since. It keeps me warm in every weather and with a nice pair of pants like these I'm sure to be warm. The boots are not the warmest but it is possible to double up the layer of socks or wear a thick pair and still be warm outside. Love the striped peplum shirt with the flared pants. A lovely look for the cold.


Hej elskede! Som en opfølger til min sidste video, hvilket handlede om vinter outfits, har jeg endnu et vinter outfit til jer. Jeg købte denne jakke i efteråret, og jeg har ikke overvejet at bruge andet lige siden. Den holder mig varm i et hvert slags vejr og med et par dejlige bukser som disse, er jeg med sikkerhed varm. Støvlerne er ikke så varme, men det er muligt at tage et dobbeltlag på eller et par tykke sokker, og stadig være varm, når jeg er udenfor. Jeg elsker denne stripede bluse med de flared bukser. Et dejligt look til den koldere tid.
Jacket | Shirt | Pants (similar) | Shoes | Bag | Hat is grandmas knit (similar) | Gloves


tirsdag den 16. januar 2018

Make Sure You Keep Your Health Resolutions

Hi love! Probably the most cliche new years resolution is to either eat healthier or workout more. Every once in a while I struggle with keeping my health and workouts on track. The hardest part is always to get back into eating healthy and workout more and keep it going. What usually helps me and make me stick to my health goals and habits is what I will have listed in this blogpost.


Hej elskede! Nok det mest cliche nytårsfortsæt er enten at spise sundere eller træne mere. En gang i mellem bøvler jeg med at holde fast i sundheden og træningen. Den sværeste del er altid at komme i gang med spise sundt og træne mere, og så holde ved det. Det der normalt hjælper mig og får mig til at holde fast i mine sundheds mål og vaner er, hvad jeg har skrevet om i dette opslag. 


Recreate Take-Out-Meals At Home so that you avoid buying a lot of unhealthy meals and also waste money on that. When you're recreating the meal you desire it's also easier to make it healthier since you're in control of what goes into it.


Genskab Take-Out Måltider Derhjemme så du undgår at købe en masse usunde måltider og også spilde penge på det. Når du genskaber det måltid du lyster, er det meget nemmere at gøre det sundere, da du har kontrollen over, hvad der skal i det. 


Get Into A Routine of attending a class or going to the gym at a certain time and date of the week so you're prepared and won't stress over having to go at some point. Every week I plan out when and what kind of workout I want to do everyday of the week and it helps me plan all the other stuff and not stress about it.  


Kom Ind I En Rutine af at holde fast i holdtræninger eller tage i fitness en bestemt tid og dag på ugen, så er du forberedt og kommer ikke til at stresse over at skulle afsted på et eller andet tidspunkt. Hver uge forbereder jeg hvornår, og hvilken slags træning jeg vil lave i løbet af ugen, og det hjælper mig med at planlægge alle de andre ting uden at stresse over det. Motivation Is Key to keep on track of all your health resolutions. Remind yourself of why you started and why you've set the goals that you have. It's important that you know what you're aiming for to keep your motivation and wish to keep your health resolutions.


Motivation Er Nøglen hvis du ønsker at holde fast i dine sundhedsmål. Mind dig selv om hvorfor du startede, og hvorfor du har sat de mål du har. Det er vigtigt du ved hvad dit mål er for at holde motivationen ved live og lysten til at holde dine sundhedsfortsæt.


Don't Force Yourself To Do Something you really don't like cause then you for sure will give it up at some point. It's important that you love what you do, or maybe not love it but at least like it. It will never be fun and your goals will never seem achievable if you hate every moment of it.


Tving Ikke Dig Selv Til At Lave Noget hvis du virkelig ikke kan lide det, for så kommer du med sikkerhed til at droppe det på et tidspunkt. Det er vigtigt, at du elsker hvad du laver, eller måske ikke elsker det, men i hvert fald godt kan lide det. Det kommer aldrig til at være sjovt, og dine mål kommer til at være langt væk hvis du hader hvert sekund af det. 

lørdag den 13. januar 2018

Winter Appropriate Outfits (video)

Hello love! The first video of the year will of course be a fashion video and this time a lookbook. The temperature has dropped here in Denmark and to keep me warm outside I almost need to wear a winter uniform. I have my trusty teddy jacket from Mango, a nice pair of gloves and a few scarves to choose from. None the less then I still think it's important to wear something warm underneath that outdoor layer of clothing. 
This lookbook therefore contains three outfits that I find keeps me warm in these cold winter months. 


Hej elskede! Årets første video er selvfølgelig en mode relateret video og denne gang en lookbook. Temperaturen er faldet her i Danmark, og for at holde mig varm udenfor, er jeg næsten nødt til at have en vinter-uniform på. Jeg har min elskede bamse jakke fra Mango, et par dejlige handsker og et par halstørklæder at vælge imellem. Ikke desto mindre mener jeg stadig, at det er vigtigt, at have noget varmt på under det udendørs-tøjlag.
Denne lookbook viser derfor tre outfits, som jeg synes holder mig varm i de koldere vinter måneder.


fredag den 12. januar 2018

Beauty Products Your Skin Will Love In Winter

Hi love! When these cold cold months come around my skin instantly begins to react. Almost anything will make it break out and my pimples are uncontrollable. There is a few products my skin has never reacted towards and especially at this time of the year loves them. If you like me currently have a quite troubled skin then read along:


Hej elskede! Når de her kolde kolde måneder virkelig træder til reagerer min hud med det samme. Næsten alt får urenhederne frem, og bumserne er ikke til at kontrollere. Der er et par produkter, som min hud aldrig har reageret på, og specielt på denne tid på året elsker dem. Hvis du som mig her for tiden har en problematisk hud så læs med:

Clinique - Chubby Stick 

It acts just like a lipbalm on the lips but somehow the colour still sticks. I have it in a nice red colour that gives my lips a redder colour the rest of the day without making my lips dry. 
Can be found here.


Den opfører sig som en læbepomade på læberne, men på en eller anden måde sidder farve stadig fast. Jeg har den i en pæn rød farve, som gør mine læber røde resten af dagen, uden at tørre mine læber ud.
Kan findes her.


Vichy - Hand & Nail Cream

I think that I've mentioned this hand cream before. First of all, I find the packaging quite handy. It's small, pink, and can fit in any kind of handbag. It's not a fat hand cream that will remove all dryness on your hands overnight but it's great on the go since it dries in quite fast and leaves your hands feeling silky.
Can be found here.


Jeg tror, at jeg har nævnt den her håndcreme før. For det første, er indpakningen utrolig praktisk. Den er lille, pink og kan være i alle former for håndtasker. Det er ikke en fed håndcreme som fjerner al tørhed på dine hænder natten over, men er god i håndtasken, da den hurtigt tørrer ind og gør dine hænder bløde.
Kan findes her.

Clinique - Moisture Surge

It's no secret that I'm a lover of Clinique products in winter time. Most of their products are moisturizing and contains no perfume or other unnatural ingredients. My skin has lived of this creme in these months after a recommendation from one of the saleswoman by a Clinique counter.
Can be found here.


Det er ingen hemmelighed, at jeg elsker Clinique produkter i de koldere måneder. De fleste af deres produkter er fugtgivende og indeholder ingen parfume eller unaturlige ingredienser. Min hud har levet på den her creme i de her måneder, efter at jeg fik en anbefaling fra en af salgskvinderne ved en Clinique stander.
Kan findes her.

Lancôme - Hypnôse Mascara

Most of the year it is no problem for me whatever mascara I use. Strangely enough in winter my eyelids tend to go dry and some mascaras effect that more than others. From the variety of mascaras I've tried out I find that Lancômes mascaras never dry out my eyelids, even in winter!
Can be found here.


Det meste af året er det ikke et problem for mig, hvilken mascara jeg bruger. Underligt nok så om vinteren bliver mine øjenlåg tørre, og nogen mascaraer har en større effekt på det end andre. Fra den brede vifte af mascaraer jeg har prøvet, så gør Lancômes mascararer aldrig mine øjenlåg tørre, selv om vinteren!
Kan findes her.


Clinique - Beyond Perfecting Foundation + Concealer

Are you tired of hearing me talk about this yet? Cause I've used it for so long for a reason and I think it's an endless love for me. In winter this never makes my skin feel dry after using makeup for an entire day, but still keeps the moisture in my skin. A go to product in these months!
Can be found here.


Er du træt af at høre mig om snakke om den endnu? For jeg har brugt den så længe for en grund, og jeg tror, det er en bundløs kærlighed for mig. Om vinteren får den her aldrig min hud til at føles tør efter at have haft makeup på en hel dag, men beholder stadig fugten i min hud. Et go-to produkt i de her måneder!
Kan findes her.

onsdag den 10. januar 2018

19 Things I Want To Get Done In My 19th Year

Hi love! I just turned 19 a couple of days ago and its a bit crazy that I already know how much that will happen this year. I'm looking crazy much forward to it. That is why I wanted to do a list (a bit like New Years resolutions just my birthday) for what I want to achieve through my 19th year. When I'm about to turn 20 I will get back to you and tell how much I've achieved, hopefully it all.


Hej elskede! Jeg fyldte 19 for et par dage siden og det er lidt skørt at jeg allerede ved hvor meget der kommer til at ske i år. Jeg ser vanvittig meget frem til det. Det er derfor jeg besluttede mig for at lave en liste (lidt ligesom nytårsfortsæt bare fra min fødselsdag) over hvad jeg vil opnå i løbet af mit nittende år. Når jeg er ved at fylde 20 vil jeg vende tilbage til jer med hvor meget jeg har opnået, forhåbentlig det hele.


Go To The OperaTake More PhotosDo More Strength Training

Cause it's really hard to do gain muscle weight without it

Go On A Vacation With A FriendBe Less Afraid Of Sharing


Finish A Book

Like finish writing one...


Learn To SewGraduate High SchoolCelebrate That I Graduated

With both friends and familyExperiment More With FoodTry Out A New Kind Of WorkoutContinue Being A VegetarianFind A New Job

Even though I love my job then I have to find something else soon


Be Active At Least An Hour A Day


Read A Book A MonthTake Better Care Of My HairPractice Foreign Languages More

The ones I already know a bit like English and Spanish

Focus On What I LoveTravel Somewhere New