fredag den 17. november 2017

Fridays First Choices | Fredagens Første Valg

Hi lovely! I thought it was about time to share some things that I love cause when thinking about it I've found a lot of new or old loves since I last made a 'Fridays First Choices'-post sharing my current favourites. I've included a bit of everything and it all has my biggest recommends. 


Hej elskede! Jeg tænkte, at det var på tide at jeg delte nogle at de ting jeg elsker, for da jeg tænkte over det, så har jeg fundet en del nye eller gamle favoritter siden jeg sidst lavede et 'Fredagens Første Valg'-opslag, hvor jeg deler mine, for tiden, favoritter. Jeg har inkluderet lidt af det hele og det har alt mine største anbefalinger. 


Beauty:


Clinique - Moisture Surge Intense 
In the past I've had a lot of great experience with Clinique, mostly makeup and therefore thought I would try out one of their moisturizers when I needed a new one. I bought it about a month ago and I asked the nice lady in the counter for a cream great for very dry skin, we talked for a while and in that short time I learned a few things about my skin and came to the conclusion of this cream.
Best decision ever! This cream has worked so great for my skin and especially in a time like this where my skin really needs it. 


Clinique - Moisture Surge Intense
Jeg har før haft en masse gode oplevelser med Clinique, mest makeup, og derfor tænkte jeg, at jeg ville prøve en af deres dagcremer, da jeg havde brug for en ny en. Jeg købte den for omkring en måned siden, og jeg spurgte den søde dame bag kassen efter en cream der er god til meget tør hud, vi snakkede lidt, og på den tid lærte jeg et par ting om min hud og kom frem til at konklusionen faldt på denne creme.
Bedste beslutning nogensinde! Denne creme har virket så godt på min hud og specielt i en tid hvor min hud virkelig har brug for det.


Fashion:

A-line Skirt
Some of the biggest struggles with colder weather is the want to look cute in a skirt but not really being able to without wearing tights. If wearing tights I'm mostly into wearing black tights, and a black skirt on black tights I'm not that much into, and a very light colour paired with black tights look a bit funny as well. So I've been on the search for a skirt in a darker colour, and when in Berlin I found this lovely A-line skirt in a dark green colour in Primark. I've been using it so much ever since, really loving this style and how it looks with black tights!


A-formet Nederdel
Nogen af de største udfordringer ved det kolde vejr er lysten til at se sød med en nederdel, men ikke rigtig kan uden at have strømpebukser på. Hvis jeg har strømpebukser på er det mest sorte strømpebukser, og en sort nederdel på sorte strømpebukser er jeg ikke så meget til, og en meget lys farve med sorte strømpebukser ser også lidt sjovt ud. Så jeg har ledt efter en nederdel i en mørkere farve, og da jeg var i Berlin fandt jeg denne skønne A-formet nederdel i en mørk grøn farve i Primark. Jeg har brugt den så meget lige siden, elsker virkelig denne stil og hvordan den ser ud med sorte strømpebukser.


Knits
When talking about fashion favourites then this must be the most obvious one since knits has been a huge thing this autumn and probably will be into winter. I've bought a few new knits but I also returned to some of my old ones that I really love. Chunky knits are a safe choice if wanting to stay warm when being both outside and inside. 


Strik
Når man snakker om mode favoritter så er det her nok den mest åbenlyse ting, da strik har været en kæmpe trend det her efterår og vil sikkert også være det i vinteren. Jeg har købt et par nye strik, men jeg er også vendt tilbage til nogen af mine gamle som jeg virkelig elsker. Store strik er et sikkert valg hvis du vil være varm, når du er både udenfor og indenfor.


Teddy Jacket
I fell in love with this style of jacket right away! It's chunky, warm and just everything I want in winter when the weather gets truly freezing. I also bought this one in Berlin in Mango and I've used it almost every day since I came home. Even though it's only around 5 degrees Celsius outside I've actually been overheating while wearing this whenever I move from one place to another. This is guaranteed to keep you warm no matter what!


Teddy Jakken
Jeg forelskede mig i denne stil af jakke med det samme! Den er stor, varm og bare alt jeg ønsker i vinteren, når vejret bliver rigtig koldt. Jeg købte også denne her i Berlin i Mango, og jeg har brugt den næsten hver dag lige siden jeg kom hjem. Selvom det kun er omkring 5 grader varmt udenfor, har jeg faktisk formået at overophede imens jeg har haft denne her på, når jeg bevæger mig fra et sted til et andet. Det her er en garanti til at holde dig varm!


Health:

Warmer Workout Clothing
I've talked about running and other workout habits before and what I do to hang on to these habits. One thing that has always been hard for me to do is running, and this time of the year is the worst time for going out for a run since it's freezing outside. I run on tread mills in fitness, but what really motivates me to workout is some warm workout clothes to keep me warm when I start of, cause I do get warm enough after running for about five minutes. 

Varmere Træningstøj
Jeg har før snakket om at løbe og andre træningsvaner, og hvad jeg gør for at holde fast i de vaner. En ting som altid har været svært for mig er at løbe, og denne tid på året er den værste tid til at løbe, da det er frysende koldt udenfor. Jeg løber på løbebånd i fitness, men hvad der virkelig motiverer mig til at træne er noget varmt træningstøj til at holde mig varm når jeg begynder, for jeg bliver varm nok efter at have løbet i omkring fem minutter. 

onsdag den 15. november 2017

Cheaper Christmas Gift Guide (under 500kr/80$/60£)

Hi lovely! As a follow up to my last gift guide that was about expensive Christmas gifts I've now made a post about a cheaper alternative for a Christmas gift. I'm not saying it's being cheap to buy gifts under under 500kr/80$/60£, we all have different economical possibilities and I'm definitely buying gifts in this price range as well.
But again, see it as an inspiration and if you need more inspiration then I've made a feed on Pinterest just for gifts that often gets updated!


Hej sødeste! Som en opfølger til min sidste gaveguide der omhandlede dyrere julegaver har jeg nu lavet et opslag omkring et billigere alternativ til en julegave. Jeg siger ikke at der er at være nærig, hvis man køber gaver under 500kr/80$/60£, vi har alle forskellige økonomiske muligheder, og jeg køber helt sikkert også gaver i det her prisleje.
Men igen, se det som en inspiration, og hvis du har brug for mere inspiration så har jeg lavet en opslagstavle på Pinterest bare til gaver, som jeg ofte opdaterer!


Sports Freak


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


Luxury Lover


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


Fashion Passionate


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


Hygge Addicts 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


Travelers


1 | 2 | 3 | 4 | 5


Live On Their Own


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

søndag den 12. november 2017

Fall Outfit

Hello love! This time I have another fall themed outfit for you with one of my most beloved items this season; the mom jeans. I'm late to this trend I know, but it has taken me ages to find the right pair, and now that I finally got it, I'm just overly happy. 
Not only am I sharing the mom jeans again, I'm also sharing my newest purchase when it comes to shoes. I bought them in Topshop in Berlin almost three weeks ago now, and shoes with this style has been on my search list for so long. I have managed to mention them in previous videosposts and Instragram-posts several times already but I just love this style of shoe as a trend this season!


Hej elskede! Denne gang har jeg endnu et efterårs-tema outfit til jer, med et af mine mest elskede items denne sæson; mom jeans. Jeg er sent på den, det ved jeg, men det har taget mig længe at finde det rigtige par, og nu da jeg endelig har det, er jeg overlykkelig.
Ikke kun deler jeg mom jeansene igen, jeg deler også mit nyeste køb, når det kommer til sko. Jeg købte dem i Topshop i Berlin for næsten tre uger siden nu, og sko som de her har været i mit søgelys længe efterhånden. Jeg har formået at nævne dem mange gange både i forrige videoeropslag og Instagram-billeder, men jeg elsker bare den her sko trend denne sæson!

torsdag den 9. november 2017

Expensive Christmas Gift Guide (Over 500kr/80$/60£)

Hello sweety! It has officially begun! The Christmas posts are coming your way! The first thing is also one of the most obivious ones for Christmas; a gift guide, of course. I already know that I will make lots of gift guides the following weeks and here is the first one which is a general guideline for more expensive gifts to give for Christmas. This I must admit is not really my price range of gifting, but I also know that for some people with better economical circumstances than me (ehe), might be giving something pricier. Take it as inspiration or a new idea!


Hej søde! Det er officielt begyndt! Juleopslagene kommer nu! Det første opslag er også et af de mest åbenlyse for Julen; en gave guide, selvfølgelig. Jeg ved allerede at jeg kommer til at lave mange flere gave guides i de følgene uger og her er den første, som er en generel guideline til lidt dyrere gaver at give i Julen. Jeg må indrømme at det her ikke ligefrem er indenfor min priskasse af gavegivning, men jeg ved at der er mange mennesker som er bedre økonomisk stillet end jeg (ehe), som måske giver noget lidt dyrere. Tag det som inspiration eller en ny idé!

Sports Freak1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


Luxury Lover

Spa treatment as well


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


Fashion Passionate


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


Hygge Addicts 1 | 2 | 3 | 4 | 5


Travelers1 | 2 | 3 | 4 | 5


Live On Their Own1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

tirsdag den 7. november 2017

Daily Makeup Routine - Autumn Edition (video)

Hi loves! I'm so sorry that my video uploading hasn't been consistent the past month, I've been really busy and unfortunately last week I was very ill. But I'm back and here to make new video content every week!
This week I'm showing you a makeup look that I've been reaching towards a lot this autumn and probably will into winter as well. I tend to go a bit lighter on the eyes with something lighter brown or gold and go more heavy on the lips with a bold lipstick. I love this lipstick colour from Rimmel London and tend to reach for these colours in the colder months.


Hej elskede! Jeg undskylder at mine video opslag ikke har været så stabile den sidste månedstid, jeg har haft virkelig travlt, og i sidste uge blev jeg uheldigvis meget syg. Men jeg er tilbage og er her med en ny video hver uge!
Denne uge viser jeg hvilket makeup look, som jeg har lavet mest dette efterår og sikkert også vil ind i vinteren. Jeg har en tendens til at lave øjnene lidt lettere med noget lysebrunt eller gyldent og mere tungt på læberne med en modig læbestift. Jeg elsker denne læbestift farve fra Rimmel London og har det med at gå efter de her farver i de koldere måneder. 

THANKS FOR WATCHING!

What I used:

At Home Leg & Butt Exercises | Ben & Baller Træning Til Derhjemme

Hey loves! Just to clarify then yes I usually don't do any weight lifting when I'm training my legs these are actually the exercises I will do most of the time. I'm not that much into weight training, I love doing cardio and staying power exercises, on me that gives a lot better result. 
I've tried to tone and loose weight on my legs for quite some time now and I have to admit that many of these exercises have helped me a lot and are some that I've returned to again and again.
I have quite big calf's naturally which is one of the reasons to why I don't have any exercises that focuses primarily on the calf's. But I promise that after these exercises they will be a bit sore too.


Hej elskede! Bare for at klargøre det så ja, jeg laver normalt ikke nogen former for vægttræning når jeg træner mine ben, det her er faktisk de øvelser jeg laver det meste af tiden. Jeg er ikke så meget til vægttræning, jeg elsker cardio og udholdenhedstræning, på mig giver det et meget bedre resultat.
Jeg har prøvet at tone og tabe mig på mine ben et stykke tid nu, og jeg må indrømme at mange af de her øvelser har hjulpet mig en del, og er nogle som jeg er vendt tilbage til igen og igen.
Jeg har naturligt ret store lægge, hvilket er en af grundene til at jeg ikke har nogen øvelser som fokuserer primært på læggen. Men jeg lover dig at efter du har lavet de her øvelser er de også ømme.


Squat Pulse

If I wish to do a really intense butt workout I will always do this exercise. The wider you can get your legs the more intense will it be for your butt, but the closer you have your legs the more it will work your legs. So I prefer to hold it quite wide and pulse a bit up and down for about 3x1minute. 


Hvis jeg ønsker at lave en meget intens balle træning laver jeg altid denne øvelse. Desto bredere du kan få benene fra hinanden jo mere intenst er det for din nummi, men desto tættere du har benene jo mere vil det træne dine ben. Så jeg foretrækker at den er ret bred og pulse lidt op og ned i 3x1minut.


Lunge Pulse

Similar exercise to the previous one but it not only works the butt but is also great for the bigger muscles in your thighs. I've had a lot of knee problems the past years due to hard ballet training, so it has taken me a long time to be able to do lunges, but I've found that the lunge pulse doesn't effect my weak knees in any way. So not only an effective exercise but will work for knee injuries as well. Like the previous one then I will just hold it for 3x1minute each leg. 


Denne øvelse ligner lidt den forrige, men den træner ikke kun ballerne, den er også god til de større muskler i lårene. Jeg har haft en masse knæproblemer de sidste par år grundet hård ballet træning, så det har taget mig lang tid at kunne lave lunges, men efterhånden har jeg fundet ud af at lunge pulse ikke har nogen effekt på mine knæ. Så ikke kun er det en effektiv øvelse, men den virker også til knæskader. Som den forrige holder jeg det i 3x1minut pr ben.


Jump Squats

Like mentioned then many of these exercises are either focused on staying power or cardio, so here is a lovely but still hateful cardio exercise to burn your butt and thighs. Go down into a squat and use the power when going up to make a jump. I love to jump back and forth in a bigger room, but if I'm doing this exercise at home I will just stand in the same spot and jump up and down for 3x30-60seconds, depending on how tired I am that day. 


Som nævnt så er mange af de her øvelser fokuseret på udholdenhed eller cardio, så her er en vidunderlig, men stadig hadefuld cardio øvelse som brænder dine ben og baller. Gå ned i en squat og brug kraften når du kommer op igen til at lave et hop. Jeg elsker at hoppe frem og tilbage i et større rum, men hvis jeg laver denne øvelser derhjemme, står jeg bare det samme sted og hopper op og ned i 3x30-60sekunder, alt efter hvor træt jeg er den dag.
Rainbow

I've been loving to do this exercise since it just makes your butt burn right away. I do rounds with 3x15-20 each leg and after doing this exercise I always need to let my butt rest for just a couple of minutes. You simply just point out your leg in a 90 degree angle from your hip and swing your straight leg backwards crossing over your other leg. 


Jeg har elsket at lave denne øvelse eftersom det får ballerne til at brænde med det samme. Jeg laver runder med 3x15 for hvert ben og efter at have lavet denne øvelse skal min numse altid slappe af et par minutter efter. Så simpelt som det er strækker du benet ud fra hoften, ca 90 grader, og svinger det strukkede ben henover dit andet ben.


Laying Split

The biggest challenge for me has been to loose inner thigh fat. Running has helped me out quite a lot but also this exercise has really made wonders to my thighs, and it's also a great exercise if you want to be more flexible. I prefer this to be one of the last exercises I'm doing cause you will be laying on your bag, raising your legs in the air and let them fall down into a split and then pull back together. I usually do this about 3x2minutes. 


Den største udfordring for mig har været at tabe inderlårs fedtet. Løb har hjulpet mig en del, men også denne øvelse som virkelig gør vidundere for mine lår, og det er også en god øvelse hvis du vil være mere fleksibel. Jeg foretrækker at det her er en af de sidste øvelser jeg laver, fordi du skal ligge ned på din ryg, løfte benene lige op og lade dem falde ned i en split og så samle dem igen. Jeg gør det normalt i omkring 3x2minutter.


THANKS FOR READING ALONG!

søndag den 5. november 2017

Things To Get Done This Month (November17)

Hi love! We've now made it to the second to last month of 2017 (WHAT!!), and since the year is almost over (still don't get it) there is a few things that always happens at this time of the year... Christmas chaos... I love Christmas and everything Christmas has become over the years, to me it's the happiest time of the year, but something the whole world probably can agree with me on, is that it's also the most stressful time of the year. So this is what I do to be one step ahead. 


Hej elskede! Vi er nu nået ind i det andet sidste måned af 2017 (HVAD!!), og eftersom året er næsten ovre (fatter det stadig ikke) er der et par ting som altid sker på den her tid på året... Julekaosset... Jeg elsker Jul og alt Julen er blevet til hen over årene, for mig er det den bedste tid på året, men noget som hele verdenen nok vil være enig med mig i, er at det også er den mest stressede tid på året. Så det her er hvad jeg gør for at være på forkant.

Picture from Tine P Dalum

Prepare Yourself for The Christmas chaos in the best way possible cause every year the Christmas stress will probably shock you no matter what. Start planning out some of the things you know you have to do in December. I've already made a list of all the blogpost and videos I will make in December which makes planning much easier for me and won't make me just as stressed. 


Forbered Dig Selv på Julekaosset på den bedste måde du kan, for hvert år vil Julestressen nok overraske dig lige meget hvad. Start med at planlægge nogle af de ting du ved du skal have gjort i December. Jeg har allerede lavet et liste over alle de blogopslag og videoer jeg skal lave i December, hvilket gør planlægning meget nemmere for mig og gør mig ikke lige så stresset. 

Picture from Tine P Dalum

Begin Gift Shopping cause that is one thing we probably all can agree on is a stress factor in December. So begin writing lists on who you will be gifting but also what to give them, so whenever you're out shopping, no matter if it's for groceries or a new knit, you can keep an eye out for that book, jewelry or anything else you wish to give someone. 


Begynd På Gaveindkøb for det er en ting vi nok alle kan blive enige om er en stress faktor i December. Så begynd at lave lister over hvem du skal købe til, men også hvad du kan give dem, så når du er ude og shoppe, lige meget om det er for dagligdagsvarer eller en ny strik, så kan du holde udkig efter den bog, smykke eller noget andet du ønsker at give nogen. Do Something For Yourself before the Christmas rush and chaos gets to much and you might not have the time to take some time out to yourself and do something you enjoy. Go get your nails done, have a night out with a bunch of friends or stay in and watch a great movie, take care of yourself!


Gør Noget For Dig Selv før julestressen og kaosset bliver for meget, og du måske ikke har tiden til at bruge noget tid på dig selv og lave noget du nyder. Få ordnet dine negle, hav en aften ude med dine venner eller bliv inde og se en god film, pas på dig selv!


Ask Yourself If You've Achieved What You Wanted This Year cause this month might be your last chance to get it. Don't stress about it if you haven't lived up to your goals, but look at as a guideline for what you need to do to get done or get done next year. So look at what you've managed to do and why and maybe it will help you understand what to do to get the rest done. 


Spørg Dig Selv Om Du Har Opnået Alt Du Ønskede I År for dette måned er nok din sidste chance for at nå det. Stress ikke over det hvis du ikke har levet op til dine mål, men kig på dem som en guideline til hvad du skal gøre for at opnå det eller opnå det i det kommende år. Så kig på hvad du har formået at gøre og hvorfor, og måske vil det hjælpe dig til at forstå hvad du skal gøre for at opnå resten.