fredag den 16. marts 2018

Getting Back Your Creativity

Hi love! I think that we've finally seen the last snowflakes this year (7-9-13) and I'm over the moon about spring finally coming around. After a long, cold, winter then I find it a bit hard to get back on track on all the things I usually love at this time of the year like running outdoors, playing with lighter colours and taking more nature inspired photos. If I'm lost of all creativity and don't know what to go onto next then there is a few things that help me get back on track with my creative-stuff.


Hej elskede! Jeg tror, at vi har set de sidste snefnug for i år (7-9-13), og jeg er oppe over skyerne med glæde for at foråret endelig kommer denne vej. Efter en lang, kold vinter synes jeg, at det kan være svært at komme i gang med alle de ting, som jeg normalt elsker på denne tid på året, som at løbe udenfor, lege med lysere farver og tage flere natur-inspirerede billeder. Hvis jeg er helt fortabt på kreativiteten, og ikke ved hvad jeg skal gå i gang med næst, er der et par ting, som jeg gør for at hjælpe mig på vej med de kreative opgaver.


Watch/Read/Do Something New cause you might just be stuck in a routine of doing the same things. If I need inspiration on what to write or film for my blog or Youtube then I usually read blogposts or watch Youtube-videos not necessarily from somebody I usually watch but just to get some outsider inspiration. 


Se/Læs/Gør Noget Nyt for du sidder måske bare fast i en rutine af at lave de samme ting. Hvis jeg har brug for inspiration til at skrive eller filme noget til min blog eller Youtube, så læser jeg normalt eller ser Youtube-videoer, ikke nødvendigvis lavet af nogen jeg normalt ser, men bare for at få noget udefra-inspiration.


Talk To Somebody Inspiring and this could be just about anyone, a friend, a grandparent, a sibling, possibly a stranger, but lots of people inspire me to do creative things and I tend to lean towards those people when I don't feel creative and uninspired. 


Tal Til Nogen Inspirerende og det kan være hvem som helst, en ven, en bedsteforældre, en søskende, muligvis en helt fremmed, men mange mennesker inspirerer mig til at gøre kreative ting, og jeg har en tendens til at søge disse mennesker mere i perioder, hvor jeg føler mig u-kreativ og uinspireret.


Read Something Badly Written might sound quite stupid but whenever I read something that I feel is badly written I get the urge to write something myself that hopefully will be written better. So I often tend to go back a few years and read something I wrote back then just to rewrite it. This often gives me an urge to continue writing. 


Læs Noget Dårligt Skrevet lyder måske ret dumt, men når jeg læser noget, som jeg føler er dårligt skrevet, får jeg en pludselig lyst til at skrive noget selv, som forhåbentlig også vil være bedre skrevet. Så jeg har det med at kigge et par år tilbage og læse noget, som jeg skrev dengang, og genskrive det. Dette giver mig ofte lysten til at fortsætte med at skrive.


Change Your Work Atmosphere since your surroundings is what will be the most inspiring thing around you in an everyday working position which usually consist of sitting in front of a desk. If you by now find the furniture and decorations around you boring then it's about time to change it up a bit. Maybe not to go out and replace everything but just move it around. 


Ændr Din Arbejds-atmosfære eftersom dine omgivelser er, hvad der vil udgøre det meste af din inspiration i en hverdagsposition, som ofte består af at sidde foran et skrivebord. Hvis du efterhånden synes, at dine møbler og dekorationer er kedelige, er det nok ved at være tid til at ændre lidt på det. Måske ikke ved at gå ud og erstatte alting, men du kan bare flytte lidt rundt på det.


Get Some Fresh Air will make wonders for your mind. If I badly need inspiration then I won't go for a run or a hard workout then I will go for a walk where my mind really gets to be alone with it's thoughts and it won't get distracted by what I'm doing. Not that a workout won't help clear your mind but a nice walk and some fresh air will do wonders. 


Få Noget Frisk Luft vil gøre vidundere for din hjerne. Hvis jeg virkelig har brug for noget inspiration, så løber jeg ikke en tur eller laver en hård træning, så går jeg bare en tur, hvor min hjerne kan få lov til at være alene med sine tanker, og den bliver ikke distraheret af, hvad jeg laver. Ikke at en træning ikke hjælper på at rydde sindet, men en god gåtur og lidt frisk luft gør vidundere. 

onsdag den 14. marts 2018

Dressing For Different Occasions

Hi love! I've mentioned in previous posts that to me spring and summer is a time of the year where there always is a lot of formal or non-formal occasions going on. In this post I'm guiding you with some inspiration on what you can buy for three different occasions: The cozy sit-down evening dinners, for the wedding that made you order wedding dresses and the fun cocktail nights.


Hej elskede! Jeg har nævnt i tidligere opslag at for mig er foråret og sommeren en tid på året, hvor der altid er mange flere formelle og ikke-formelle anledninger. I det her opslag guider jeg dig med noget inspiration til, hvad du kan have på til tre forskellige lejligheder: Den hyggelige, sidde-ned middag, til det bryllup som giver dig lyst til at købe bryllupskjoler, og den sjove cocktail-aften.


Evening Dinners

To me it doesn't have to be something sparkly and overwhelming but still something long and nice for a lovely evening. Even though you usually sit down a lot at occasions like this one then it's no excuse not to look nice in a long dress.


For mig behøves det ikke være noget strålende og overvældende, men stadig noget langt og fint til en dejlig aften. Selvom man normalt sidder meget ned til denne slags begivenhed, så er det ikke en undskyldning for ikke at se pæn ud i en lang kjole.Wedding

The most important rule at a wedding is not to be prettier than the bride but that doesn't mean you can't show up in a very pretty, formal dress. A long and feminine dress would be my go-to whenever attending a wedding.


Den vigtigste regel til et bryllup er, at du ikke må være pænere end bruden, men det betyder ikke, at du ikke gerne må komme i en meget pæn, formel kjole. En lang og feminin kjole ville være mit go-to, når jeg skal til et bryllup.
Cocktail

Cocktail dresses is a whole other thing I find since they are often shorter and tighter but can still be very pretty. I love a tight fit but also some feminine touches like laces or discreet sequins.


Cocktail kjoler synes jeg er en helt anden ting, da kjolen ofte er kortere og strammere, men kan stadig være pæn. Jeg elsker et tættere fit, men også nogle feminine detaljer som blonder eller diskret glitter.


søndag den 11. marts 2018

Healthy Treats That Don't Suck - Banana Bread Recipe

Hi love! I'm definitely one to always have a sweet treat after dinner (any meal honestly if I could). It's easy to fall into a habit of eating something sugar-packed even after a healthy meal but I've found something that is just as satisfying as treats rich in sugar.
Are you like me a dessert lover?


Hej elskede! Jeg er uden tvivl en person der elsker en sød ting efter aftensmaden (faktisk et hvert måltid hvis jeg skal være ærlig). Det er nemt at komme ind i en vane af at spise noget sukkerfyldt efter et sundt måltid, men jeg har fundet noget, som er lige så tilfredsstillende som lækkerier med meget sukker i.
Er du en dessert elsker som mig?

Tahini Banana Bread

I've made this quite a few times changing the ingredients up and down but I really like the outcome of it now! It's great with some butter and/or honey as a dessert or a snack throughout the day. If I feel like it then I also love to make it a part of my breakfast with some fruit on the side. Really delicious bread and the tahini just gives it more of a nutty flavour.

Ingredients:
3 bananas
2 tspb tahini
1 dl oats
3 dl flour
1 tsp baking soda
2 eggs
1.5 tsp cinnamon

How to:
Mash the bananas.
Mix all the ingredients together.
Bake the bread in a preheated oven at 350 degrees Fahrenheit in 45 minutes. You can shape them as muffins and bake them for 25 minutes.

* * *

Jeg har lavet det her mange gange før, ændret ingredienserne, men jeg kan virkelig godt lide, hvordan opskriften er nu! Det er godt med noget smør eller honning som en dessert eller en snack gennem dagen. Hvis jeg føler for det, så kan jeg også godt lide at spise det til morgenmad med noget frugt. Det er et virkelig lækkert brød, og tahini'en i det giver det en nødde-agtig smag.

Ingredienser:
3 bananer
2 spsk tahini
1 dl havregryn
3 dl mel
1 tsk natron
2 æg
1,5 tsk kanel

Hvordan:
Mos bananerne.
Bland alle ingredienserne sammen
Bag brødet i en forvarmet ovn ved 180 grader i 45 minutter. Du kan forme dem som muffins og bage dem i 25 minutter.

onsdag den 7. marts 2018

Outfit Inspiration For Parties & Occasions In Spring (video)

Hi love! To me there is always a lot more parties and similar occasions in spring and summer time. It's like people just want to celebrate more things more often but also with things like prom coming up. I've already done two posts about that (a cheaper and more expensive guide) but today I wanted to share some inspirational outfit on how you can stay warm at occasions and parties and still look spring like.


Hej elskede! For mig er der altid mange flere fester og lignende begivenheder i forårs-og sommer tiden. Det er som om, folk har lyst til at fejre flere ting og gøre det oftere, men der er også ting som galla på vej. Jeg har allerede lavet to opslag omkring det (en billigere og en lidt dyrere guide), men i dag ville jeg bare gerne dele nogen inspirations outfits til, hvordan du kan være varm til begivenheder og fester og stadig se forårs-agtig ud.
Outfit 1
Pants | Shirt (similar) | Glitter socks | Blazer (similar) | Shoes (similar)

Outfit 2
Shirt | Skirt from Primark | Tights | Shoes | Bag

Outfit 3
Pants (similar) | Shirt | Shoes (similar) | Tights | Bag (similar)

lørdag den 3. marts 2018

7 Things I Wish I Knew Before Becoming A Vegetarian

Hi love! Over a year ago (actually a year and a month) I decided to switch to a vegetarian diet which means that I don't eat meat at all. No gelatin in gummies, no fish or products that in any way contain the meat, bones or whatever from an animal. I do eat eggs, cheese and drink milk in small portions but before taking this decision there were a few things I would have liked to have known and I think that you should if you think about going vegetarian or vegan.


Hej elskede! For over et år siden (faktisk et år og en måned) besluttede jeg for at blive vegetar, hvilket betyder, at jeg ikke spiser kød. Ingen gelantine i vingummier, ingen fisk eller produkter som indeholder kød, knogler eller lignende fra dyr. Jeg spiser æg, ost og drikker mælk i små portioner, men før jeg tog beslutningen var der et par ting, jeg gerne ville have vidst, og jeg tænkte, at det skulle du vide, hvis du overvejede at blive vegetar eller veganer.


It's A Sensitive Subject To Some People for some odd reason. Some people are just willing to start an argument over anything but I've also talked to people who has started to defend themselves just because I've told them I was a vegetarian. The easiest thing to do is just to handle the situation with a shrug on the shoulders and a smile.


Det Er Et Følsomt Emne For Nogen Mennesker af en eller anden underlig grund. Nogen er bare mere villige til at starte en diskussion over alting, men jeg har også snakket med mennesker, som har følt det nødvendigt at forsvare dem selv når jeg har sagt, at jeg er vegetar. Det nemmeste er at håndtere situationen med en skuldertræk og et smil. 


You Have To Eat More than on a diet with more meat. Most of us probably know that plants and vegetables contain a lot fewer calories than meat but it surprised me how much less and therefor also how much more I had to eat to get in my requirements. It took me quite a while to get used to and honestly I think I still haven't figured it out yet cause I sometimes really don't understand whether or not I've eaten enough.


Du Skal Spise Mere med en diæt uden kød. De fleste af os ved nok godt at planter og grøntsager indeholder færre kalorier end kød, men det overraskede mig hvor meget mindre, og derfor også hvor meget mere jeg skulle spise for at opnå mine behov. Det tog mig et stykke tid at vænne mig til, og ærligt så tror jeg ikke helt, jeg har det endnu, for nogen gange stiller jeg stadig spørgsmål til, om jeg har spist nok.


It's Not Hard To Get Enough Protein. The first few months I tried to track how much protein I ate through a day and honestly I ate way too much protein and very little fat. I don't think that I've eaten that much fat to be honest but when you also cut out the meat you cut out a big percentage of that too. As long as you eat beans, peas or high protein vegetables it's no problem at all.


Det Er Ikke Svært At Få Nok Protein. De første par måneder prøvede jeg at holde styr på, hvor meget protein jeg spiste igennem en dag, og ærligt så spiste jeg fór meget og meget lidt fedt. Jeg tror aldrig, at jeg har spist særlig meget fedt i min kost, men når man skærer kødet væk skærer man også en stor procentdel fedt væk. Så længe du spiser bønner, ærter og proteinindholdige grøntsager er det ikke et problem.


You'll Have To Get Used To The Jokes cause there will be a lot of them and it's always the same: "Why are you eating the animals food?" or "enjoying your rabbit food?". I probably live in one of the countries in the world with the most sarcastic humor so I knew people would make jokes about it but when you've heard the same joke several times you just have to knock it off. 


Du Er Nødt Til At Vænne Dig Til Joksene, for der kommer til at være mange af dem, og det er altid de samme: "Hvorfor spiser du dyrenes mad?" eller "nyder du din kaninføde?". Som borger i Danmark bor vi nok i et af verdens mest sarkastiske lande, så jeg vidste, at folk ville lave sjov med det, men jeg har hørt de samme jokes adskillige gange, og du er bare nødt til ikke at tænke over det.


Most People Actually Don't Mind/Offers To Make Vegetarian Food for you when you come around, or at least I've found that my friends and family do. I was positively surprised by this and I always prepared myself if I should bring something of my own but it has actually only been necessary once or twice when I think about it. I still ask people if I should bring anything but it's never a problem. 


De Fleste Mennesker Har Ikke Noget Imod/Tilbydder At Lave Vegetarisk Mad til dig, når du kommer forbi, eller i det mindste gør mine venner og familie ofte. Jeg var positivt overrasket over dette, og forberedte altid mig selv på at tage noget med, men det har faktisk kun været nødvendigt én eller to gange, når jeg tænker over det. Jeg spørger stadig folk, om jeg skal tage noget med, men det er aldrig et problem. 


Be Prepared To Ask For Special Orders whenever you're eating out at restaurants or café's. I think that people who is really allergic to something is like people switching to a plant-based diet, all of sudden you start to notice how few options there sometimes can be. Luckily most places have a vegetarian option but it's usually just one and I have asked for special orders before cause sometimes that is necessary. Sometimes I've found it easier when travelling elsewhere than Denmark.


Hver Forberedt På At Bestille Special Odrer, når du er ude og spise på restauranter eller caféer. Jeg tror, at folk som er meget allergisk overfor noget er som mennesker der skifter til en plantebaseret kost, lige pludselig ligger du mærke til, hvor få muligheder man nogen gange har. Heldigvis har mange steder vegetariske muligheder, men det er normalt bare én, og jeg har været nødt til at spørge om noget speciallavet før. Det har faktisk været nemmere for mig i udlandet end i Danmark. 


I Feel Much Healthier than when I ate meat. I never thought that going vegetarian would have a that big impact on the way I feel in my own skin but it has had. I've always had a very troublesome stomach but after mostly eating vegetables and low fat meals for over a year my stomach is never complaining after a meal (unless it contained a lot of sugar). But I also feel that I eat more varied and get more vitamins through my food than I did before. 


Jeg Føler Mig Meget Sundere, end da jeg spiste kød. Jeg tænkte aldrig at blive vegetar ville have en så stor effekt, på den måde jeg føler mig i min egen krop, men det har det. Jeg har altid haft en besværlig mave, men efter at at have spist vegetarisk og meget lidt fedt i over et år har min mave ikke klaget over et måltid (medmindre det indeholdte meget sukker). Men jeg føler også, at jeg spiser mere varieret og får flere vitaminer gennem min mad, end jeg gjorde før. 

torsdag den 1. marts 2018

Promdresses Over 130$/95£/800kr

Hi love! I recently did a blogpost about cheaper promdresses under 130$/95£/800kr since that is also the pricerange I think I will be aiming for. In this post I thought that I would share some of the more expensive dresses out there cause there is some stunning ones. Also if you have an intention on using it a couple of times at various formal events then I think it's a great idea to invest a bit more in one.
When I searched around the web for more expensive promdresses I found it quite hard to find shorter dresses most were really long. But I did find some that I really like. Scroll down for some inspiration.


Hej elskede! Fornylig lavede jeg et opslag omkring billigere gallakjoler under 800 kr, da det også er omkring den pris, jeg kommer til at finde min. I det her opslag ville jeg gerne dele nogen lidt dyrere gallakjoler for der er nogen enestående i blandt. Hvis du har en intention om at bruge den mere end én gang til forskellige formelle begivenheder, synes jeg, at det er en god idé at invistere lidt mere i en.
Da jeg søgte rundt på nettet efter lidt dyrere gallakjoler, fandt jeg det ret svært at finde kortere kjoler, de fleste var ret lange, men jeg har fundet nogen, som jeg rigtig godt kan lide. Rul ned for at finde inspiration.


LongMediumShorttirsdag den 27. februar 2018

Promdresses Under 130$/95£/800kr

Hi love! In just four months I've had my last exam and has officially finished high school. I am honestly so excited! On the same exact day I also have prom but I know that a lot of people have it before me and many of my friends are already looking for or have bought their promdress. Therefor I though I would do a few inspiration posts on promdresses.
In this first post about prom I've collected a lot of nice dresses suitable for prom but also for people on a tighter budget. I'm not willing to pay that much for a dress I will only use once and therefor won't buy a dress that costs more than 800 kr(even though that is quite some money too). If you're like me then scroll through for some inspiration on long, medium and short dresses.


Hej elskede! Om bare fire måneder har jeg haft min sidste eksamen og er officielt færdig med gymnasiet. Jeg er ærligt så spændt! På den samme dag har jeg også galla, men jeg ved, at der er mange, som har det før mig, og mange af mine venner som allerede har kigget eller købt gallakjoler. Derfor tænkte jeg, at jeg ville lave et par opslag med lidt inspiration til gallakjoler.
I det første opslag her har jeg samlet et par flotte kjoler, der er passende til galla, men også til folk på et mere stramt budget. Jeg er ikke villig til at betale meget for en kjole, som jeg kun kommer til at bruge én gang, og derfor kommer jeg ikke til at købe en kjole dyrere end 800 kr(selvom det også er mange penge). Hvis du er som mig og leder efter noget inspiration til både lange, medium og korte kjoler så scroll ned.

Long

MediumShort