onsdag den 19. juli 2017

Festival Outfits & Lookbook (Video)

Hey loves! The Danish festival season is far from over which means that on the festivals I've been happy to attend this year I've also had the opportunity to get a few new ideas on what to wear for future festivals. This may as well be an inspiration for the following years if you're wondering on what to wear.
Depending on the festival then it's never a that glamorous look you're wearing and usually something old, but that doesn't mean that you can't look fashion.


Hej elskede! Den danske festival sæson er langt fra ovre, hvilket betyder at til de festivaler jeg gladeligt har været til i år, har jeg haft muligheden for at få et par nye ideer til hvad man kan have på for fremtidige festivaler. Dette kan også være en inspiration til de følgende år, hvis du tænker over, hvad du skal have på.
Alt efter festivalen så er det aldrig så glamorøst det man har på og normalt noget gammelt, men det betyder ikke at du ikke kan se moderigtig ud.


mandag den 17. juli 2017

Blue Summer

Hey sweeties! In a recent post I talked about how I've fallen in love with these adorable dresses online and now they've finally arrived, and I have the time to show you them, so I thought it was about time to show them styled. Here is the first dress a lovely, blue, off-shoulder dress with a thin fabric that works great for these warmer summer months. 
There is a few changes in my summer plans which means that in two weeks I'll be going to Rhodos, down to the heat. So I'll be needing dresses like this one to keep me from overheating, but if needed I can always put on a pair of tights with the dress and it works all year round. The dress is from Zaful and I have another post coming up with a dress from the same site.


Hej svesker! I et nyere opslag snakkede jeg om at jeg havde forelsket mig i de her skønne kjoler online, og nu er de endelig kommet, og jeg har tiden til at vise jer dem, så jeg tænkte, at det var på høje tid, at jeg viste dem styled. Her er den første kjole, en skøn, blå, off-shoulder kjole lavet af et tyndt stof som virker godt i de her varmere sommer måneder.
Der er blevet lavet et par ændringer i mine sommer planer, hvilket betyder at om to uger tager jeg til Rhodos, ned til varmen. Så jeg har brug for kjoler som den her til at holde mig fra at overophede, men hvis nødvendigt kan jeg altid bare bruge et par strømpebukser under kjolen, og så virker den året rundt. Kjolen er fra Zaful, og jeg har endnu et opslag på vej med en kjole fra samme side.

Thanks to Zaful for collaborating with me on this post
Thanks to Jórunn Maria Dalsgaard for helping me with the pictures

torsdag den 13. juli 2017

Walks By Fyns Hoved | Gåtur Ved Fyns Hoved

Hey sweeties! Today I went on a smaller family trip to go for a walk by Fyns Hoved with my mother, brother and grandmother. I've been there before, it's a walk on about 4 km with a lot of great nature and view of the sea to see. 
After that we visited a old friend of my moms vacation house to get a cup of afternoon tea and cake. My mother, brother and my mothers friend actually took a dip in the water which seemed way to cold for me, so I decided that today wasn't the day for me to take my first swim this year. 
Even though I started of the day with a hard workout then it has overall seemed like a relaxing day with some family time. 


Hej svesker! I dag tog jeg på en mindre familie tur for at gå en tur ved Fyns Hoved med min mor, bror og mormor. Jeg har været der før, det er en gåtur på omkring 4 km med en skøn natur og havet som udsigt.
Efter det besøgte vi en gammel ven af min mors sommerhus for en kop eftermiddags kaffe og kage. Min mor, bror og min mors ven tog rent faktisk en dukkert i vandet, hvilket virkede alt for koldt for mig, så jeg besluttede mig for at idag ikke var dagen, hvor jeg tog min første svømmetur i år. 
Udover også at have startet dagen med en hård træning, så har det alt i alt virket som en rimelig afslappende dag, med lidt familietid. onsdag den 12. juli 2017

What I Wore & Did On The Faroe Islands (video)

Hey friends! I've just come home from another lovely experience on the Faroe Islands. First time I was there is about two years ago now and I loved the landscape, the people and culture. Both times I've been there to visit one of my best friends Jórunn and this as well was a pleasure to see her and her home again. 
I saw a lot of things last time I was there, but there was still a lot left to see and do and I know that next time there will still be things I haven't done yet I would love to do. Can't wait to see my friend and more of these islands again in the future. But scroll down to see what I wore and did on the Faroe Islands and it might give you a vacation destination idea for another time. 


Hej venner! Jeg er lige kommet hjem fra endnu en vidunderlig oplevelse på Færøerne. Første gang jeg var der var for omkring to år siden nu, og jeg elskede landskabet, menneskerne og kulturen. Begge gange har jeg været der for at besøge en af mine bedste venner Jórunn, og det var også en fornøjelse at se hende og hendes hjem igen.
Jeg så en del ting, sidst jeg var der, men der var stadig en del at se og gøre, og jeg ved at næste gang vil der stadig være ting jeg ikke har gjort endnu, som jeg ville elske at gøre. Kan ikke vente med at se min ven og mere til de her øer igen i fremtiden. Men rul ned for at se hvad jeg havde på og gjorde på Færøerne, og det giver dig måske en idé om en ferie destination til en anden gang. 
lørdag den 8. juli 2017

Packing Tips | Pakke Tips

Hey friends! High season for travelling is upon us and I also have a lot of travelling around the country and out to do this summer. With that comes a lot of packing and unpacking, and since it's been this way every summer for many years now I do have some tips and tricks on how to pack for longer trips. 


Hej venner! Højsæsonen for rejser er over os, og jeg har også en del rejser rundt omkring i landet og ude denne sommer. Med det kommer der en masse pakning og udpakning, og eftersom det har været sådan hver eneste sommer i mange år nu, har jeg nogle tips og tricks, til hvordan man kan pakke for længere ture. 

Roll Your Clothes

Probably one of the most cliché tips ever so if you aren't doing this yet then what are you waiting for. It works so great if your clothes always takes up way too much space in your suitcase, I do this even just for smaller trips and bags. 


Nok en de mest cliché tips nogensinde, så hvis du ikke gør dette, hvad venter du så på. Det virker utrolig godt hvis dit tøj altid optager alt for meget plads i din kuffert, jeg gør det selv på mindre ture og tasker. 


Pack Your Underwear At last

After you've rolled it all together there is always a little space between the clothing where you can stuff in your underwear, socks and everything that doesn't take up that much space in general. Since underwear doesn't take up that much space it's easy to stuff in the small pockets on the outside of your suitcase if your bag is fully packed. 


Efter du har rullet alt sammen er der altid lidt plads mellem tøjet hvor du kan proppe dit undertøj, sokker, og alt det der ikke bruger så meget plads generelt, ind imellem. Eftersom undertøj ikke bruger så meget plads er det nemt at stikke i de små lommer uden på din kuffert, hvis din taske er fuldt pakket. 

Check Up On The Weather

Isn't the worst just to arrive at your destination with full on light, summer clothing just to realize that it's going to rain all week. Check up on the weather while packing and right until you're leaving just in case that something changes and you have to bring along something extra or remove something.


Er det ikke det værste når man ankommer til sin destination med fuldt ud let sommertøj bare for at indse at det kommer til at regne hele ugen? Hold dig opdateret på vejret imens du pakker og lige indtil du rejser, bare for at være sikker på at noget ikke ændrer sig, og du får brug for at tage noget ekstra med eller tage noget ud. 


Think Your Trip Through

If you're going to walk around a lot seeing museums and other sights it seems ridiculous to only bring flip flops along. Not that it's necessary to have your whole vacation planned beforehand but just keep in mind where you're going and what kind of trip it's going to be. 


Hvis du skal gå rundt en del og se museumer og andre seværdigheder virker det latterligt kun at tage flip flops med. Ikke at det er nødvendigt at have hele din ferie planlagt på forhånd, men bare tænk over hvad du skal, og hvilken slags tur det kommer til at være. 

Roll Your Beauty Products In A Towel

I think we've all tried to arrive at our destination just to find our shower bottle cracked open and the content is everywhere! So what I've found work, is to roll my breakable, wet products in something that will either keep it safe or suck up the product if it breaks. 


Jeg tror at vi alle har prøvet at ankomme til rejsemålet bare for at finde ud af vores sæbeflaske er i stykker og indholdet er overalt! Så hvad jeg har fundet ud af virker er rulle alle mine skrøbelige, våde produkter ind i noget som enten vil holde det sikkert eller suge al produktet hvis det går i stykker. 


Fill In Your Shoes

Since a shoe is supposed to be able to have a foot inside it also means that there is a lot of empty space that you can fill in with whatever. It can be beauty products to keep them protected or just socks, tights and underwear. 


Da meningen med en sko ligesom er at have en fod i den, betyder det også, at der er en masse tom plads som du kan fylde med lige meget hvad. Det kan være skønhedsprodukter for at holde dem sikret eller bare sokker, strømpebukser og undertøj.


Keep Some Room Free

You might want to bring along too much stuff that you 'might' wanna use on your trip, but when you're going to pack to go back home you will probably be needing that extra room for things you've purchased on your trip. So keep that in mind when holding that shirt in your arms kind of wanting to bring it along 'just in case'. 


Du har måske lyst til at tage alt for mange ting med som du 'måske' kommer til at bruge på din tur, men når det kommer til at skulle pakke for at tage hjem vil du sikkert få brug for det ekstra plads til den ting du har købt på din tur. Så tænk over det når du holder den bluse i armene, som du gerne vil have med 'bare for at være sikker'. 

torsdag den 6. juli 2017

10 Gourgeus Styles With The Colour Of This Season

Hey loves! The colour of this season is without doubt the pink, and a brave colour like this one can sometimes be hard to style, even though I wear colour all the time it has been a challenge for me too. So I've saved a few looks on Pinterest to get myself some inspiration for these looks. That's why I thought it was about time I shared the best and most inspirational styles I've found by now. 


Hej sødeste! Denne sæsons farve er uden tvivl pink, og en modig farve som denne kan nogengange være svær at style, selvom jeg altid har farver på, så har det også været en udfordring for mig. Så jeg har fundet et par looks på Pinterest for at få noget inspiration til disse looks. Det er derfor jeg tænkte, at det var høje tid jeg delte de bedste og mest inspirerende styles, som jeg har fundet.  
tirsdag den 4. juli 2017

Get Ready With Me For A Birthday Party (Video)

Hi sweetie! The past year a countless number of people I know have turned 18, some 19, and with that comes a Danish tradition to host a big birthday party. After all this time I realized that there is a few things I always do when when I'm getting ready for a party, and an 18 years birthday party especially. 
Not that it's far from my ordinary morning or nighttime routine but often do just a little bit extra. Like using a sugarscrub, do a good shave and apply a more glamorous makeup. The makeup I'm applying in this video has been a go to party or night out makeup for me in quite some time now, and whenever I don't know what to wear I just apply this since it feels like a safe choice. Of course there is the outfit as well, but that I won't go too much into in this video.


Hej søde! Det sidste år har et utal af mennesker jeg kender fyldt 18, nogen 19, og med dette kommer en dansk tradition for at holde en stor fødselsdagsfest. Efter al den tid har jeg indset at der er et par ting, som jeg altid gør, når jeg gør mig klar til en fest, og en 18 års fødselsdagsfest især. 
Ikke at det er langt fra min normale morgen eller aften rutine, men ofte gør jeg bare lige lidt ekstra. Som at bruge en sukkerskrub, lave en god barbering og lægge en mere glamorøs makeup. Den makeup jeg har på i denne video har været min go to makeup for fester eller byture i et godt stykke tid nu, og når jeg ikke ved, hvad jeg skal have på, gør jeg som regel bare det her for det føles som et sikkert valg. Selvfølgelig er der også tøjet, men det vil jeg ikke gå for meget ind i i denne video.