lørdag den 24. februar 2018

Frosty & Sunny

Hi love! Even though it's the end of February and the calendar is going to show us some spring then the weather in Denmark will randomly drop to zero every once in a while until mid April. So at this time of the year where it's still frosty and chill outside (especially in the morning) then it's also quite sunny. I honestly think it's really beautiful and since the days are also longer and lighter then it makes it a lot easier for me to look through the fact that it's still freezing.
In a weather like this it's necessary to still be warm and I've loved to wear knitdresses this winter but recently I found this one in Message and fell in love. I know that knit-dresses is something I will use over and over again through the years so I wasn't scared that it might be a stupid purchase when we're about to enter spring. And like I just said, I still have a few months left to use it.


Hej elskede! Selvom det er slut februar, og kalenderen snart viser os noget forår, så vil vejret fortsat falde til nul grader, når det lige lyster, og nok indtil en gang i midt April. Så på den her tid på året, hvor det stadig er blankt og køligt udenfor (specielt om morgenen), så er det også ret solrigt. Ærligt så synes jeg, at det er ret smukt, og eftersom dagene også bliver længere og lysere, gør det det en del nemmere for mig at se igennem det faktum, at her stadig er koldt.
Med et vejr som dette er det nødvendigt at holde sig varm, og jeg har elsket strikkjoler denne vinter, men fornylig fandt jeg denne her i Message og forelskede mig. Jeg ved, at strikkjoler er noget, som jeg vil bruge igen og igen igennem årene, så jeg var ikke bange for, at det ville være et dumt køb, nu hvor vi går ind i foråret. Og som jeg lige sagde, så har vi stadig et par måneder tilbage, hvor jeg kan bruge den.Dress: Message (similar) | Boots: Zara (Can't find them online, similar & similar) | Bag

torsdag den 22. februar 2018

People To Watch If You Want To Chill Down & Enjoy

Hi love! It can be a bit hard at this time of the year to settle down and relax. I always have a voice in my head reminding me of all the things that needs to be done, but to get that done every once in a while it's necessary to chill down. An easy way for me is to put on an Youtube-video in the evening before bed or watch something inspiring when working out. If you need something good to see when you want to chill down and enjoy then I have a few great recommendations.


Hej elskede! Det kan være lidt svært at sætte sig ned og slappe af på denne tid på året. Jeg har altid en stemme i hovedet, som minder mig om de ting, der skal gøres, men for at få det gjort, er det nødvendigt at slappe lidt af en gang imellem. En nem måde for mig er at afspille en Youtube-video om aftenen før sengetid, eller se noget inspirerende mens jeg træner. Hvis du har brug for at se noget godt til at slappe af og nyde det, så har jeg et par anbefalinger.

The Anna Edit

I honestly think that I've already talked about Anna more than two times on my blog. Whenever I watch her videos I always feel myself smiling since she gives of such a nice, positive energy. If I want to sit down, relax and be in a good mood then her videos are great for just that but also for getting everyday advice on fashion, beauty and other lifestyle topics.
Find her channel here.


Jeg tror ærligtalt, at jeg har nævnt Anna mere end to gange allerede. Hver gang jeg ser hendes videoer, breder der sig et smil på mine læber, for hun afgiver en så rar, positiv energi. Hvis du ønsker at sidde ned, slappe af og være i godt humør, så er hendes videoer gode til lige dette, men også til at få alle slags hverdagstips om mode, skønhed og andre livstils emner.
Find hendes kanal her.

Lydia Elise Millen

She is one of the vloggers that I've fallen in love with recently and I think it's because I have found her lifestyle very inspiring. After discovering her channel I watched lots of her videos one after another and enjoyed chilling down to them, listening to her cute rambling, but also her advice and feelings about fashion and beauty is very appealing to me.
Find her channel here.


Hun er en af de vloggerem som jeg har forelsket mig i fornylig, og jeg tænker, at det er, fordi jeg synes hendes livsstil er så inspirerende. Efter at have opdaget hendes kanal, så jeg mange af hendes videoer igennem, og jeg nød at slappe af ved at se dem, lytte til hendes snakke, men også hendes råd og følelser i forhold til mode og skønhed tiltaler mig.
Find hendes kanal her.

Lily Pebbles

For some reason when I first started watching Lily's videos then I didn't really like it that much but something drew me towards them and I continued watching them. Now I always get happy whenever I see her posting a new video I get ready to take my time and properly watch it. There is something about her personality and way of doing her life that inspires me a lot when I think of my future.
Find her channel here.


Af en eller anden grund kunne jeg ikke så godt lide Lily's videoer, da jeg først begyndte at se dem, men noget tiltrak mig alligevel til dem, og jeg fortsatte med at se med. Nu bliver jeg altid glad, når jeg ser, at hun ligger en ny video ud, og jeg gør mig klar på at tage tiden til at se den ordenligt. Der er noget ved hendes personlighed, og den måde hun kommer frem i livet, som inspirerer mine tanker om fremtiden.
Find hendes kanal her.

Kalyn Nicholson

I might not be a spiritual person in any way but whenever I watch one of Kalyn's videos I get really inspired to focus more on self-love and self-care. Both her vlogs and focused sit-down videos inspires me to take care of my mental health and step out of my comfort zone. Might sound a bit fluffy but definitely needed!
Find her channel here.


Jeg er måske ikke en spirituel person på nogen måder, men når jeg ser en af Kalyns videoer, bliver jeg virkelig inspireret til at fokusere mere på min selvtillid og selvrespekt. Både hendes vlogs og fokuserede sidde-ned videoer inspirerer mig til at passe på mit mentale velvære og træde ud af min comfort zone. Det lyder måske lidt fluffy, men helt sikkert nødvendigt!
Find hendes kanal her.

Niomi Smart

She is probably one of the sweetest bloggers I've ever watched! She has a cute, small, laugh and is great at catching beautiful moments in her vlogs but also her sit-down videos where she talks about her passions and gives advice about that. I always find that her videos are so well made and enjoyable to watch!
Find her channel here.


Hun er nok en af de sødeste bloggere, jeg nogensinde har set! Hun har et sødt, lille grin og er god til at fange smukke momenter i hendes vlogs, men også i hendes sidde-ned videoer hvor hun snakker om hendes passioner og giver råd om det samme. Jeg synes altid, at hendes videoer er gennemførte og fornøjelige at se!
Find hendes kanal her.

tirsdag den 20. februar 2018

SS18 Fashion Trend Book

Hi love! How excited are you about spring and summer this year?! I am about to blow up! I just can't wait for the seasons to change and I will welcome everything (almost) that comes my way the following months. That includes fashion. The spring/summer season of 2018 has a lot to give us this time. I'm excited to see more brands experiment more with colours of different sorts but also making fashion resuable and sustainable. 
The past couple of years there has been several campaigns fighting for equality and now the fashion industry is trying to embrace it both with trends from the 80'es and other strong periods in time for equality. Examples are Alexander Wangs 'Boss Lady'-Collection for the following autumn and many more embracing this empowering trend.
So if you want to know more about the fashion trends for spring and summer in 2018 read along for more!


Hej elskede! Hvor spændt er du til forår og sommer i år?! Jeg er ved at sprænge! Jeg kan ikke vente til, at sæsonerne ændrer sig, og jeg hilser (næsten) alt velkommen, som kommer min vej de næste par måneder. Det inkluderer moden. Denne forårs/sommer-sæson i 2018 har meget at give os. Jeg er spændt på at se flere mærker eksperimentere med farver af forskellig slags, men også at gøre mode mere genanvendeligt og bæredygtigt.
De sidste par år har der været mange kampanger, som har kæmpet for lighed mellem kønnene, og nu tager modeindustrien virkelig fat i det med tendenser fra 80'erne og andre stærke perioder for ligestilling. Eksempler er Alexander Wangs 'Boss Lady'-kollektion for det følgende efterår, og mange flere omfavner denne styrkende tendens.
Hvis du vil vide mere om mode trendsene for foråret og sommer i 2018, så fortsæt med at læse med!

Sequins

Halpern

Why not embrace the disco, 80'es girl that's hidden inside you somewhere. Bring out the glitter shoes and embellished straps cause sequins is now a thing again. Don't be afraid to get visible this season with lots of glitter on everything or maybe just take it one step at a time with glitter socks or a cute top, probably the easiest way to go for a everyday look.


Hvorfor ikke omfavne disko, 80'er pigen der gemmer sig i dig et sted. Find glitter skoene og de pyntede stropper frem, for palietter er en ting igen. Hver ikke bange for at gøre dig synlig denne sæson med en masse glitter, eller måske bare tage det et skridt af gangen med glitter sokker eller en sød top, det er nok den nemmeste måde at bruge denne trend i hverdagen.

Denim

Tibi

The last couple of seasons whether it has been for autumn/winter or spring/summer denim has been a quite consistent thing. It's not a bad idea to invest in denim since a good pair of denim jeans is a timeless piece. It seems like that there will be a bigger focus on denim and especially darker denim this spring and summer. I've tried out double denim a couple of times and luckily I will get more opportunities to experiment more with that this season.


De sidste par sæsoner, om det har været efterår/vinter eller forår/sommer, har denim været en meget konstant ting. Det er ikke en helt dum idé, at invistere i et par gode denim jeans, da det er et tidsløst stykke. Det virker, som om der er et større fokus på denim og specielt mørkere denim dette forår og sommer. Jeg har prøvet 'double denim'-trenden et par gange, og jeg får heldigvis muligheden for at eksperimentere mere med det denne sæson.

Sheer/Transparent

Eckhaus Latta

I still find this trend quite bizarre even though designers has tried to make it a thing for a couple of seasons, but I do fully embrace the meaning of it. Women empowering. Don't be afraid to show of your underwear and embrace your femininity with daring clothing. A cute blonde bralette under a nice top is just a nice touch to an ordinary look so even though you might not want to show off your titties it's still possible to follow along to this trend.


Jeg synes stadig at denne trend er lidt bizar, selvom designerne har prøvet at gøre det til en ting de sidste par sæsoner, men jeg omfavner det fuldt ud. Hver ikke bange for at vise dit undertøj frem og omfavne din kvindelighed med modigt tøj. En sød blonde bralette under en fin top er en pæn detalje til et ordinært look, så selvom du måske ikke ønsker at vise brysterne frem, så er det stadig muligt at hoppe med på trenden.

Plastic

Isabel Marant

This trend goes quite well along with the previous one since I've seen a lot of clear plastic bags or see-through rainwear. Brands are reusing plastic, rubber and other similar materials to make clothing more sustainable and still fashionable. It's interesting to see brands play around with different materials and still make it look good. I personally love the look above by Isabel Marant, it's just a touch to the usual everyday wear.


Denne trend går ret godt hånd i hånd med den forrige, da jeg har set mange klare plastik tasker eller gennemsigtigt regntøj. Mærker genbruger plastik, gummi og andre lignende materialer til at lave mode mere bæredygtigt og stadig stilrent. Det er interessant at se, hvordan designere leger med forskellige materialer, og stadig får det til at se godt ud. Personligt elsker jeg looket på billedet af Isabel Marant, det er bare en lille pip til det normale hverdagstøj.

Texture

Nina Ricci

Fringes, feathers and raw fabrics of different kinds will bring some texture into fashion again. It can easily pimp up an ordinary cut to a shirt to add some different textures to the classic pieces, but also make something entirely new with more raw fabrics like I've previously mentioned plastic or other sustainable materials.


Frynser, fjer og rå materialer af alle slags bliver brugt til at skabe tekstur i moden igen. Det kan nemt pynte lidt på et normalt snit til en bluse ved at tilføje lidt tekstur til et klassisk stykke tøj, men kan også være noget helt nyt med mere rå materialer, som jeg tidligere har nævnt, plastik eller andre bæredygtige materialer.

Fanny packs/bum bags/belt bags

Zimmermann

Dear child has many names and last summer I bought myself a fanny pack since I thought it would be practical for vacations and similar and I've used so much ever since! Mine was just a cheap one from Boohoo but after I've found out how much I use it then I will be willing to spend more on it this year cause I know that it will be practical in many occasions in the future.


Kært barn har mange navne, og sidste sommer købte jeg en bæltetaske, da jeg tænkte, at det ville være praktisk til ferier eller lignende, og jeg har brugt den så meget lige siden! Min var bare en billig en fra Boohoo, men efter at jeg har indset, hvor meget jeg bruger den, er jeg villig til at bruge lidt mere på en i år, for jeg ved, den vil blive brugt i mange praktiske sammenhænge i fremtiden.

Check

 Chanel

Bloggers, designers, highstreet brands love it and so do I! I love it when brands experiment with wearable prints like check since it can easily become a trend and easily be something everyone can use as a everyday thing. I've already splurged on a pair of check pants that I most definitely will wear till its death but I'm not scared of pairing different kinds of check both on top and bottom this spring/summer.


Bloggere, designere, billigere mærker elsker det, og det gør jeg også! Jeg elsker, når mærker eksperimenterer med print som tern, som er nemt at have på, da det nemt kan blive en trend, og nemt noget folk kan bruge som en hverdagsting. Jeg har allerede købt et par ternede bukser, som jeg helt sikkert vil bruge, til de bliver nedslidt, men jeg er ikke bange for at style forskellige slags tern både på toppen og bunden dette forår/sommer.

Pink (paired with red)

Peter Pilotto

Both the baby pink but also the strong neon pink has been an ongoing theme and I'm fully embracing it already! I love my feminine pink colours but what first scared me off was the tendency to pair it with red. I always have a hard time pairing two colours that are too similar on the colourscheme but after seeing various examples I've found it quite interesting to try and pair and experiment with.


Både den baby pink, men også den stærke neon pink har været et gennemgående tema, og jeg elsker det allerede! Jeg elsker mine feminine pink farver, men det som først skræmte mig var tendensen til at style det med rødt. Jeg har altid svært ved at style farver som er for ens på farveskalaen, men efter at have set forskellige eksempler, har jeg fundet det ret interessant at prøve at style og eksperimentere med det.

Crayola colours

Calvin Klein

Talking of colours then a tendency is not only pink but the strong crayola colours. The picture of a outfit from Calvin Klein above is a great example of this trend since there is a clash between strong colours and each piece has one primary, strong colour. If you find it hard to mix a lot of strong colours then this is a great way to do it with each pieces having one colour and then mix it with other pieces. Use all the colours of the rainbow!


Når man snakker om farver så er der en tendens til, at ikke kun pink, men andre stærke crayon farver gør sig synlige. Billedet er et outfit fra Calvin Klein som er et godt eksempel på denne trend, da der er et sammenstød mellem stærke farver og hvert stykke har en primær, stærk farve. Hvis du synes det er svært at blande forskellige stærke farver, så er det en god måde at sætte forskellige stykker sammen. Brug alle regnbuens farver!

Pastels

Helmut Lang

All the ice cream colours and especially lavender! After talking about strong colours the pastels is also a thing which is a great thing for people not wanting to show off too much colour but still wear something suttle. This spring and summer pink will not only be easy to find but also lavender in everything and that I'm really excited about!


Alle is-farverne og specielt lavendel! Efter at have snakket om stærke farver, så er pasteller også en ting igen, hvilket er en velsignelse for folk som har svært ved at bruge fór mange stærke farver, men stadig ønsker at have noget mildere på. Dette forår og sommer er det ikke kun pink, som vil være nemt at finde, men også lavendel og det er jeg ret spændt på!

fredag den 16. februar 2018

How To Style Tights In Spring (video)

Hi lovely! Not only have quite a few people asked for a video where I've styled tights but I also thought that now the time was suitable for it. We're only a few weeks away from entering spring and since spring most of the time is no warmer than winter here in Denmark I thought that I would do a video on how to wear tights in spring. Tights is a sacret way to keep you warm but as I'm talking more about in the video, it also has more functions.
I really hope that you will enjoy it and found some inspiration! Let me know how you will style tights in spring!


Hej elskede! Ikke kun er der et par mennesker, som har spurgt, om jeg vil lave en video, hvor jeg styler strømpebukser, men jeg synes også, at tiden var passende til det. Vi er kun et par uger væk fra at bevæge os ind i foråret, og eftersom foråret ikke er spor varmere end vinteren, tænkte jeg, at en video om hvordan man styler strømpebukser i foråret, ville være passende. Strømpebukser er en hellig ting, når det kommer til at holde en varm, men jeg snakker i videoen, om de andre funktioner de også har.
Jeg håber, at du vil nyde at se med og finder noget inspiration! Del endelig hvordan du vil style strømpebukser i foråret!


Outfit 1:


Shirt: Gina Tricot (similar) | Skirt | JacketTights | Shoes


Outfit 2:Dress (Not longer in this pattern) | Shoes: Zara (Can't find them online, similar & similar) | Tights | Bag: Mango (similar)


Outfit 3:Dress: Message (similar) | Shoes (Can't be found in this colour) | Tights | Clutch (similar)

onsdag den 14. februar 2018

How To Get Into Cardio

Hi sweety! I've always been a dancer (and I've always loved it) so of course I find it natural to love cardio exercises but it hasn't always been like that. When I quit ballet about four years ago it was very hard for me to get into a habit of going to the gym if it wasn't to attend classes. The worst part to me was willingly doing cardio. I hated running, hated spinning and most of all hated any step machine! Today, I prefer this over anything else. When and how did this happen? Well I'm going to tell you so...


Hej søde! Jeg har altid været en danser (og har altid elsket det), så selvfølgelig er det naturligt for mig at elske cardio træning, men sådan har det ikke altid været. Da jeg stoppede med ballet for omkring fire år siden, var det svært for mig at komme igang med en vane af at tage i træningscenteret, hvis det ikke var på hold. Den værste del for mig var, at jeg med lyst skulle lave cardio. Jeg hadede løb, hadede spinning, og mest af alt hadede jeg step maskiner! I dag, vil jeg helst lave det over noget andet. Hvordan og hvornår sket det? Ja, det er det, jeg vil prøve at guide til nu...


Try Out Different Variations cause there is a lot of ways to do cardio workout. Like mentioned then I used to be a dancer but it actually took me a couple of years before I dared to try out any kind of fitness dance. Now I attend zumba classes every week and have also done some Latinmix and similar. In the mean time I've found that I'm not into long spin classes but prefer stepping or climbing stairs for longer. I've tried every cardio machine at my gym and currently I mostly use step, stairs, cross-trainer and once in a while the treadmill cause running outside is much more appealing to me. Try out something new and find what you love!


Prøv Forskellige Variationer for der er mange måder at lave cardio træning. Som nævnt plejede jeg at danse, men det tog mig faktisk et par år, før jeg prøvede nogen former for fitness dans. Nu er jeg til zumba hver uge, og har også danset lidt Latinmix og lignende. I mellemtiden fandt jeg ud af, at jeg ikke er til lange spinning timer, men foretrækker step-eller crossmaskinen i længere tid. Jeg har prøvet alle cardio maskiner i træningscenteret, og på det seneste bruger jeg primært step, trapper, cross-maskinen og en gang imellem løbebåndet for det siger mig meget mere at løbe udenfor. Prøv noget nyt og find hvad du elsker!

Distract Yourself from the exhausting feeling of panting your lungs out. To me audiobooks has been a blessing for my long distance runs and watching Youtube videos when walking on a step machine. Dancing to a choreography is another way to distract yourself since the distraction mostly contains of changing your movements. It's hard for me to go on a 5 km run or stepping for 20 minutes without something distracting me.


Distraher Dig Selv fra den udmattende følelse af at puste ens lunger ud. For mig har lydbøger været en velsignelse til mine længere løbeture, og se Youtube videoer, når jeg går på en step maskine. Dans til koregrafier er en anden måde at distrahere dig selv, da du ofte ændrer dine bevægelser. Det er svært for mig at løbe 5 km eller steppe i 20 minutter uden at noget distraherer mig.


Set Yourself A Goal both a long-term one but also just for that particular cardio session. To me running further and faster has been my long-term goal for ages but due to a bad knee injury it has been way harder than I first thought. So every time I do cardio I set myself a goal for what I wish to achieve. If it's running 20 minutes, burn 200 calories or run 5 km doesn't really matter but I always have a goal for my workout.


Sæt Dig Selv Et Mål både på længere sigt, men også for den enkelte cardio lektion. For mig har det at kunne løbe længere og hurtigere været en langsigtet mål igennem længere tid, men grundet en knæskade har det været sværere, end jeg først troede. Så hver gang jeg laver cardio, sætter jeg mig selv et mål, for hvad jeg vil opnå. Om det er at løbe 20 minutter, forbrændre 200 kalorier eller løbe 5 km er sådan set lige meget, men jeg har altid et mål for min træning.


Compete With Yourself since I've found that competing with other peoples skills won't motivate me in the same way as competing with myself. Every time I do any kind of cardio exercise I write down on my phone for how long, the distance I managed and burned calories. Every time I do that kind of workout I will try and beat my previous distance and burned calories in that time. In that way I'm only proving to myself that I'm getting better.


Konkurrer Med Dig Selv da jeg har oplevet, at når jeg konkurrerer med andres evner, motiverer det mig ikke på samme måde, som hvis jeg konkurrerer med mig selv. Hver gang jeg laver en form for cardio træning, skriver jeg ned på min telefon hvor lang tid, distancen og hvor meget jeg formåede at forbrændre. Hver gang jeg laver den form for cardio igen, prøver jeg at slå min tidligere distance og forbrændring indenfor samme tidsrum. På den måde beviser jeg kun overfor mig selv, at jeg bliver bedre.

mandag den 12. februar 2018

Brunch In Check

Hi loves! How has your weekend been? I've had a lovely few days preparing myself for the week long vacation ahead of me, wuhu! Saturday I had to work but it was a lovely chill day and since I haven't been to work for a while it was nice to get the chance to talk to my lovely colleagues again.
This Sunday a friend from my internship as a design technologist student back in fall came around to do some shopping and sightseeing of Odense. It was lovely having her to stay here from Sunday to Monday and this morning we went out for a brunch. It was a very delicious brunch at Marcellos that we both enjoyed. I really wanted to show you the outfit that I wore since I've fallen in love with these check pants from Pieces. I think we got a lovely shoot out of that!


Hej elskede! Hvordan har din weekend været? Jeg har haft et par dejlige dage, hvor jeg har forberedt mig på den ferien, wuhu! Lørdag skulle jeg på arbejde, men det var en stille og rolig dag, og eftersom jeg ikke har været på arbejde længe, var det rart at få muligheden, for at se mine dejlige kollegaer igen.
Denne søndag kom en ven fra mit studiepraktikophold som designteknolog tilbage i efteråret forbi for at shoppe lidt og sightseeing af Odense. Det var dejligt at have hende til at være her fra søndag til mandag, og denne morgen tog vi ud for at få brunch. Det var en lækker brunch hos Marcellos, som vi begge nød. Jeg ville virkelig gerne vise jer det her outfit, da jeg har forelsket mig i de her ternede bukser fra Pieces. Jeg synes, vi fik et godt shoot ud af det!fredag den 9. februar 2018

January Sales Try On Fashion Haul #SS18 (video)

Hi love! As a lot of other people then of course I have also been guilty of spending a bit on January sales. I'm talking about why I've purchased what and what might be trendy in the following season in the video. Mostly I'm just showing you what I've found and trying it on for you to properly see. I've listed all the things and where to find them under the video, take a look for some inspiration on what to buy for spring!


Hej elskede! Som mange andre mennesker er jeg selvfølgelig skyldig i, at have brugt lidt på januar udsalg. Jeg snakker om, hvorfor jeg har købt, hvad jeg har, og hvad der måske vil blive en trend i en den følgende sæson i videoen. Mest af alt viser jeg, hvad jeg har fundet og prøver det på, for at I rigtigt kan se det. Jeg har skrevet alt det viste nedenunder videoen, og hvor du kan finde det, hvis du har brug for noget inspiration, til hvad du kan købe til foråret!Things mentioned:
Purple workout shirt
Orange workout top (can't be found online, similar)
Sports bra
Blue and black bra
Red and pink shirt
Denim skirt from Zara (can't be found online, similar)
Check pants
Orange dress
Pink t-shirt